University / Universiti

MAKLUMAN BERKENAAN PROGRAM SARJANA PENDIDIKAN (MOD CUTI SEKOLAH) FAKULTI PEMBANGUNAN MANUSIA (FPM), UPSI

Adalah dimaklumkan bahawa Fakulti Pembangunan Manusia (FPM) akan melaksanakan program Sarjana Pendidikan (Mod Cuti Sekolah) dengan kerjasama Uni. Akademia Sdn Bhd yang diberi tanggungjawab untuk mempromosikan program ini. Jika ada sebarang pertanyaan , boleh menghubungi iaitu Uni Akademia di talian 03-…
Read more

WEBINAR INTERNASIONAL MURID BERMASALAH PEMBELAJARAN KHUSUS (SIRI 1)

Diskalkulia? Apakah yang dimaksudkan dengan diskalkulia? Bagaimanakah intervensi berkesan boleh dilaksanakan terhadap murid diskalkulia? Tahukah anda strategi mengajar kemahiran mengira bagi murid berkefungsian rendah? Moderator • Profesor Madya Dr. Noor Aini Binti Ahmad(Pensyarah Kanan Jabatan Pendidikan Khas, UPSI)  Bersama Panel:• Dr….
Read more

Newsletter