Pusat Pendidikan Global Aminuddin Baki (PPGAB)

Pusat Pengurusan Penyelidikan merupakan pusat yang mengurus pembangunan dan pengkomersilan hasil penyelidikan bagi tujuan meneruskan kesinambungan setiap bidang penyelidikan di universiti ini. Ia bertujuan supaya warga universiti terus dinamik melahirkan faedah untuk masyarakat pada masa hadapan. Pusat ini berperanan sebagai Sekretariat Jawatankuasa Penyelidikan Universiti yang menyimpan segala hasil penyelidikan untuk dijadikan bahan keilmuan atau dikomersilkan bagi faedah setiap lapisan masyarakat

INFORMASI

Pengarah
Prof. Madya Dr. Rajendran Nagappan
Tel : +605-4505152
Emel : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

Fellow Penyelidik
Prof. Emeritus Dato' Dr. Mohd Yusof Hasan
Tel : +605-4506549
Emel : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

Fellow Penyelidik
Prof. Madya Dr. Stefan Bucher
Tel : +605-4506592 / 6505
Emel : @upsi.edu.my / This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

Penolong Pendaftar
Ruhana bt. Eshak
Tel : +605-4506595
Emel : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

JABATAN

MAKLUMAT LANJUT

Pusat Pendidikan Global Aminuddin Baki (PPGAB)
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim
Perak , Malaysia.
Tel : +605-4505090
Faks : +605-4598134
Laman Web : http://ppgab.upsi.edu.my


Latest Update 19-12-2014 © Copyrights 2012 Universiti Pendidikan Sultan Idris Best viewed with Mozilla Firefox Version 3+ and Microsoft Internet Explorer Version 8+ with screen resolution 1024 x 768
Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan

Tel : 05-4506000 / 6661 Fax : 05-4582776 Email : bpa@upsi.edu.my Webmaster : azrie@ict.upsi.edu.my

9 7 6 5 4 3 3 Kementerian_Pendidikan_Malaysia