Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak Kebangsaan (NCDRC)

Pusat Penyelidikan Pembangunan Kanak-kanak Kebangsaan (NCDRC) dibangunkan di UPSI sebagai pusat rujukan kebangsaan bagi menjalankan penyelidikan-penyelidikan berkaitan dengan perkembangan dan pembangunan kanak-kanak, penyelarasan isu-isu atau hal ehwal kanak-kanak Malaysia dalam pelbagai aspek. NCDRC juga bertanggungjawab mewujudkan pangkalan data kanak-kanak Malaysia dengan kerjasama pihak kerajaan, swasta dan NGO yang terlibat secara langsung dengan mengetengahkan isu penjagaan kesihatan, kebajikan, pemakanan, perundangan, keselamatan dan pendidikan awal kanak-kanak.

Sebagai pusat rujukan kepada negara, NCDRC berperanan membantu kerajaan memurnikan dan menggubal dasar-dasar baru yang bersesuaian dengan pengasuhan, kebajikan dan pendidikan awal kanak-kanak. NCDRC juga membantu merancang dan melaksanakan program-program pendidikan keibubapaan dan latihan untuk pengasuhan dan pendidikan kanak-kanak. Pusat ini turut diberi kepercayaan untuk memantau perlaksanaan program perintis Pusat Anak Permata Negara (PAPN) kelolaan Jabatan Perdana Menteri yang kini sedang diperluaskan ke seluruh negara.

INFORMASI

Pengarah
Prof. Dr. Sopia bt. Md Yassin
Tel : +6015-4811 7130
E-Mel : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

Timbalan Pengarah I
Dr. Bahbibi binti Rahmatullah
Tel : +605-450 5149
E-Mel : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

Setiausaha

Nooriffah binti Mohd Nor
Tel : +605-450 6638
Emel : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya
 

Timbalan Pengarah II
Dr. Zainiah @ Zaniah binti Mohamed Isa
Tel : +6015-4811 7129
E-Mel : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Penolong Pendaftar
Pn. Naida Hazni bt. Khalil
Tel : +6015-4811 7133
E-Mel : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Pejabat Penyelidikan

Pegawai Penyelidik
Puan Siti Nor Hazanah bt. Mohamed
Tel : +6015-4811 7139
E-Mel :
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

Pengurus Taska
Nur Aishah Hanun bt. Azizi
Tel : +605-450 6626
Emel : @upsi.edu.my

Taska PERMATA UPSI

Pengurus Taska
Pn. Nursyazwani bt. Ismail
Tel : +605-450 6320
E-Mel : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

Bahagian Penyelidik

Felo Penyelidik

Tel : +605-450 6629
Emel : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

JABATAN

MAKLUMAT LANJUT

Pusat Penyelidikan Pembangunan Kanak-kanak Kebangsaan (NCDRC)
Kompleks NCDRC,
Kampus Sultan Azlan Shah, Proton City
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim
Perak , Malaysia.
Tel : +6015-4811 7136
Faks : +6015-4811
Laman Sesawang : http://ncdrc.upsi.edu.my

Tarikh kemaskini : 17 Disember 2013
Sumber : Bahagian Govenan

Latest Update 21-12-2014 © Copyrights 2012 Universiti Pendidikan Sultan Idris Best viewed with Mozilla Firefox Version 3+ and Microsoft Internet Explorer Version 8+ with screen resolution 1024 x 768
Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan

Tel : 05-4506000 / 6661 Fax : 05-4582776 Email : bpa@upsi.edu.my Webmaster : azrie@ict.upsi.edu.my

9 7 6 5 4 3 3 Kementerian_Pendidikan_Malaysia