Pusat Teknologi Pendidikan & Multimedia (PTPM)

Pusat Teknologi Pendidikan & Multimedia (PTPM) ditubuhkan pada tahun 1997 sebagai pusat yang menawarkan perkhidmatan media dan sokongan kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Pusat ini menyediakan perkhidmatan teknologi teleperbincangan bagi seluruh warga universiti dalam usaha meningkatkan proses perbincangan dalam pengajaran dan pembelajaran. Kemudahan bilik dan dewan kuliah dilengkapi dengan peralatan teknologi multimedia untuk memudahkan tenaga akademik memilih dan menggunakan teknologi teleperbincangan dan pembelajaran yang sesuai dengan matlamat dan objektif pengajaran.

Selain itu, PTPM juga memberi khidmat pinjaman peralatan media untuk kakitangan akademik dan sokongan, membuat liputan video dan foto digital (still digital photography) dalam upacara rasmi universiti, menyediakan kemudahan pengajaran mikro, kemudahan multimedia, komputer grafik dan teknologi teleperbincangan untuk seminar, persidangan, bengkel, latihan dan pameran yang dianjurkan oleh universiti. PTPM turut menyediakan kemudahan penyelenggaraan dan baik pulih peralatan teknologi instruksional, memberi khidmat nasihat tentang pemilihan dan pembelian peralatan teknologi teleperbincangan dalam usaha membudayakan penggunaan sistem e-Pembelajaran sebagai pelengkap proses pengajaran dan pembelajaran sebuah institut pengajian tinggi.

INFORMASI


Pusat Teknologi Pendidikan & Multimedia (PTPM)
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim
Perak , Malaysia.
Tel : +605-4506257
Faks : +605-4594648
Laman Web : http://ptpm.upsi.edu.my

Pengarah
Sadiah bt. Baharom
Tel: +605-4506018
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Penolong Pegawai Tadbir
Harun b. Shamsudin
Tel : +605-4506257
Emel : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Penerbit Rancangan
Mohd Shahran b. Daud
Te l: +605-4506020
Emel : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Penerbit Rancangan
Idrees b. Abd Wahab
Tel : +605-4506073
Emel : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Pegawai Teknologi Maklumat (e-Learning)
Mohamed Syaharani b. Ramli
Tel : +605-4506073
Emel : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ahli Fotografi
Fisol b. Ahmad
Tel : +605-4506133
Emel : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Juruteknik Eloktronik
Mohd Suhaimi b. Mohd Lahuri
Tel : +605-4506023
Emel : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Juruteknik Komputer
Hafiz b. Dahlan
Tel : +605-4506023
Emel : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Juruteknik Eloktronik
Mohd Suhaimi b. Mohd Lahuri
Tel : +605-4506023
Emel : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Jurukamera Video
Ahmad Zaiton b. Abd Rahman
Tel : +605-4506020
Emel : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Latest Update 22-12-2014 © Copyrights 2012 Universiti Pendidikan Sultan Idris Best viewed with Mozilla Firefox Version 3+ and Microsoft Internet Explorer Version 8+ with screen resolution 1024 x 768
Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan

Tel : 05-4506000 / 6661 Fax : 05-4582776 Email : bpa@upsi.edu.my Webmaster : azrie@ict.upsi.edu.my

9 7 6 5 4 3 3 Kementerian_Pendidikan_Malaysia