Division For Academic Development & Quality

Bahagian Pembangunan Akademik dan Kualiti (BPAQ) yang dulu dikenali sebagai Pusat Penjaminan Kualiti telah di naik taraf pada 1 Oktober 2008. Bahagian ini bertanggungjawab untuk membudayakan pengembangan ilmu dan kesarjanaan serta menghayati pengurusan berkualiti berteraskan nilai-nilai bitara.

Bahagian ini mempunyai beberapa unit dan peranan iaitu Unit Penilaian Program (kemahiran Insaniah, Keusahawanan, Penggunaan Bahasa Inggeris) bertanggungjawab untuk membina, memantau dan menilai keberkesanan program di UPSI, Unit Jaminan Kualiti Akademik bertanggungjawab untuk menguruskan aspek berkaitan penjaminan kualiti seperti MS ISO 9001:2008, MQA, penarafan UPSI, pelaksanaan Syarahan Malim, Kumpulan Inovatif & Kreatif dan Petunjuk Prestasi Utama (KPI).

Unit Latihan Mengajar dan Jalinan Industri bertanggungjawab menguruskan dan menjalin hubungan profesional bersama pihak sekolah untuk penempatan latihan mengajar atau dengan pihak organisasi untuk tujuan penempatan latihan industri. Unit Pembangunan Akademik bertanggungjawab mengurus dan memantau inovasi pengajaran dan pembelajaran di UPSI, membangunkan modul pembangunan Pengajaran dan Pembelajaran serta membangunkan program Pembangunan Profesional Berterusan.

INFORMATION

Director
Dr. Shakinaz bt. Desa
Tel : +605-4505589
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Coordinator, Professional Development and Telent
Dr. Rosma bt. Osman
Tel : +605-4506519
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Coordinator, Research Focusing
Dr. Nor'asyiqin bt. Mohd Idrus
Tel : +605-4506418
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Coordinator, Research Focusing
Mr. Khalizul b. Khalid
Tel : +605-4506437
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Assistant Registrar
Mrs. Zuraini bt. Mohd Rashid
Tel : +605-4506452
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

IT Officer
Mr. Mohamed Syaharani b. Ramli
Tel : +605-4506447
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

MORE INFO

Division For Academic Development & Quality (BPAQ)
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim
Perak , Malaysia.
Tel : +605-4506457 / 6458
Fax : +605-4594645
Website: http://bpaq.upsi.edu.my

Latest Update 23-04-2014 © Copyrights 2012 Universiti Pendidikan Sultan Idris Best viewed with Mozilla Firefox Version 3+ and Microsoft Internet Explorer Version 8+ with screen resolution 1024 x 768
Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan

Tel : 05-4506000 / 6661 Fax : 05-4582776 Email : bpa@upsi.edu.my Webmaster : azrie@ict.upsi.edu.my

9 7 6 5 4 3 3 Kementerian_Pendidikan_Malaysia