Ijazah Sarjana Muda

Bahasa Cina dengan Pendidikan

Nama Subject: Bahasa Cina dengan Pendidikan

Code: AT50

8 semester
(Terbuka kepada Aliran Sastera)

Syarat Kemasukan:

Akan dikemaskini kemudian>

Maklumat Lanjut:

Fakulti Bahasa
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim
Perak, Malaysia.
Tel : +605-450 5347/5349/5350
Faks: +605-4583603
Laman web: http://fb.upsi.edu.my

Latest Update 22-12-2014 © Copyrights 2012 Universiti Pendidikan Sultan Idris Best viewed with Mozilla Firefox Version 3+ and Microsoft Internet Explorer Version 8+ with screen resolution 1024 x 768
Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan

Tel : 05-4506000 / 6661 Fax : 05-4582776 Email : bpa@upsi.edu.my Webmaster : azrie@ict.upsi.edu.my

9 7 6 5 4 3 3 Kementerian_Pendidikan_Malaysia