Ijazah Sarjana Muda

Pendidikan Awal Kanak-Kanak

SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN AWAL KANAK – KANAK)

Nama Kursus: Pendidikan Awal Kanak-Kanak
Kod: AT19

Program ini mendedahkan bakal graduan kepada aplikasi pengetahuan dan pengalaman terhadap kanak-kanak yang berbeza dari segi budaya dan kebolehan untuk melaksanakan pengajaran dan interaksi yang positif dan berkesan. Program ini melahirkan graduan yang mampu berinteraksi secara berkesan dengan kanak – kanak dalam situasi pembelajaran dengan menggunakan pelbagai strategi pengajaran dan pengurusan dengan cara membina dan mengurus persekitaran pembelajaran yang positif. Program ini mensepadu dan menggunakan prinsip–prinsip perkembangan, kurikulum, pengajaran dan pentaksiran dalam setiap proses pendidikan awal kanak-kanak dalam merekabentuk, melaksana dan menilai kurikulum berasaskan garis panduan kurikulum pendidikan prasekolah.

8 semester
(Terbuka kepada Aliran Sastera)

Kerangka Kursus Pengajian

Kursus Universiti

 • KOD
 • ULP1013
 • ULP1023
 • UBI1032
 • UBI1042
 • UBM1032
 • Wajib
 • Wajib
 • KREDIT
 • /3
 • /3
 • /2
 • /2
 • /2
 • /6
 • /2
 • KURSUS
 • Pembangunan Sahsiah
 • Kenegaraan
 • English for Communication 1
 • English for Communication 2
 • Wacana Akademik Bahasa Melayu
 • Kokurikulum
 • Pengayaan Diri

Kursus Profesional Pendidikan

 • KOD
 • EDU3012
 • EDU3024
 • EDU3034
 • EDU3046
 • EDU3056
 • EDU3062
 • KREDIT
 • /2
 • /4
 • /4
 • /6
 • /6
 • /2
 • KURSUS
 • Perkembangan Pendidikan Di Malaysia: Falsafah dan Dasar
 • Pembelajaran dan Perkembangan Pelajar
 • Pengurusan Pembelajaran
 • Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 1
 • Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 2
 • Seminar Refleksi Latihan Mengajar

Latihan Mengajar

 • KOD
 • UPR4018
 • KREDIT
 • /8
 • KURSUS
 • Latihan Mengajar
 • KOD
 • KAA 1013
 • KAA 2023
 • KAA 3033
 • KAC 1013
 • KAC 3023
 • KAL 1013
 • KAL 1023
 • KAE 1013
 • KAE 1023
 • KAB 2013
 • KAB 2033
 • KAB 3023
 • KAF 2013
 • KAF 2023
 • KAK 3013
 • KAK 3023
 • KAR 3026
 • KREDIT
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /6
 • KURSUS
 • Dasar, Polisi dan Prinsip Pendidikan Awal Kanak-kanak
 • Bimbingan Tingkah Laku Kanak-kanak
 • Pengurusan Program Pendidikan Awal Kanak-kanak
 • Penyaringan Kanak-kanak Istimewa
 • Early Childhood Curriculum
 • Pendidikan Sosioemosi Kanak-kanak
 • Perkembangan Moral Kanak-kanak
 • Ekspresi Kreativiti Kanak-kanak
 • Apresiasi Muzik dan Nyanyian Kanak-kanak
 • Membaca dan Bercerita Bahasa Melayu
 • Teaching English for Young Learners
 • Awal Membaca dan Menulis Bahasa Melayu
 • Kesihatan, Keselamatan dan Nutrisi
 • Psikomotor dan Pergerakan Kanak-kanak
 • Mathematics for Young Children
 • Science for Young Children
 • Projek Tahun Akhir

Syarat Kemasukan:

Akan dikemaskini kemudian

Maklumat Lanjut:

Fakulti Sains Kognitif & Pembangunan Manusia
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim
Perak, Malaysia.
Tel : +605-4506038 / 6036 / 6872
Faks: +605-4583607
Laman web: http://fskpm.upsi.edu.my

Latest Update 18-12-2014 © Copyrights 2012 Universiti Pendidikan Sultan Idris Best viewed with Mozilla Firefox Version 3+ and Microsoft Internet Explorer Version 8+ with screen resolution 1024 x 768
Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan

Tel : 05-4506000 / 6661 Fax : 05-4582776 Email : bpa@upsi.edu.my Webmaster : azrie@ict.upsi.edu.my

9 7 6 5 4 3 3 Kementerian_Pendidikan_Malaysia