Ijazah Sarjana Muda

Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling

SARJANA MUDA PENDIDIKAN (BIMBINGAN & KAUNSELING)

Program ini bertujuan untuk memenuhi keperluan khidmat Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. Objektif Program adalah untuk melahirkan kaunselor sekolah yang intelektual serta beretika dan bertauliah untuk memenuhi keperluan khidmat bimbingan dan kaunseling di sekolah-sekolah. Pada akhir program pengajian, graduan mampu menguasai kemahiran–kemahiran kognitif, ketrampilan serta nilai dan sikap kemanusiaan.

Nama Kursus: Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling
Kod: AT04

8 semester
(Terbuka kepada Aliran Sastera)

Kerangka Kursus Pengajian

Kursus Universiti

 • KOD
 • ULP1013
 • ULP1023
 • UBI1032
 • UBI1042
 • UBM1032
 • Wajib
 • Wajib
 • KREDIT
 • /3
 • /3
 • /2
 • /2
 • /2
 • /6
 • /2
 • KURSUS
 • Pembangunan Sahsiah
 • Kenegaraan
 • English for Communication 1
 • English for Communication 2
 • Wacana Akademik Bahasa Melayu
 • Kokurikulum
 • Pengayaan Diri

Kursus Profesional Pendidikan

 • KOD
 • EDU3012
 • EDU3024
 • EDU3034
 • EDU3046
 • EDU3056
 • EDU3062
 • KREDIT
 • /2
 • /4
 • /4
 • /6
 • /6
 • /2
 • KURSUS
 • Perkembangan Pendidikan Di Malaysia: Falsafah dan Dasar
 • Pembelajaran dan Perkembangan Pelajar
 • Pengurusan Pembelajaran
 • Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 1
 • Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 2
 • Seminar Refleksi Latihan Mengajar

Latihan Mengajar

 • KOD
 • UPR4018
 • KREDIT
 • /8
 • KURSUS
 • Latihan Mengajar
 • KOD
 • KKP 1023
 • KKT 1033
 • KKT 1043
 • KKH 1023
 • KKC 1013
 • KKD 1013
 • KKD 1023
 • KKD 2043
 • KKG 2023
 • KKH 2013
 • KKC 2023
 • KKA 2013
 • KKD 2053
 • KKG 3023
 • KKS 3023
 • KKP 3013
 • KKR 3023
 • KKP 3023
 • KKD 4033
 • KKT 4013
 • KKR 4016
 • KREDIT
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /6
 • KURSUS
 • Bimbingan dan Kaunseling Sekolah
 • Teori-teori Kaunseling
 • Perkembangan Personaliti
 • Kemahiran Asas Kaunseling
 • Bimbingan dan Perkembangan Kerjaya
 • Penyelewengan Sosial dan Delinkuensi Remaja
 • Intervensi Perkembangan dan Strategi Belajar
 • Psikologi Abnormal
 • Kelompok Berstruktur
 • Kaunseling Individu
 • Kaunseling Kerjaya
 • Pengujian dan Penilaian Dalam Kaunseling
 • Kaunseling Penyalahgunaan Dadah
 • Kelompok Kaunseling
 • Kaunseling Pelbagai Budaya
 • Pengurusan dan Konsultasi Kaunseling Sekolah
 • Kaedah Penyelidikan Dalam Kaunseling
 • Etika Dalam Kaunseling
 • Isu-isu Dalam Perkhidmatan Kaunseling Sekolah
 • Kaunseling Keluarga dan Keibubapaan
 • Projek Tahun Akhir

Syarat Kemasukan:

LEPASAN STPM / DIPLOMA

Mendapat sekurang-kurangnya gred berikut pada peringkat STPM dalam mana-mana mata pelajaran:

 • satu (1) Gred B (NGMP 3.00); dan
 • satu (1) Gred C+ (NGMP 2.33)
atau

Memiliki Diploma dalam bidang Bimbingan dan Kaunseling atau bidang pengkhususan yang relevan dengan program yang dipohon dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan Senat universiti dan mendapat sekurangkurangnya PNGK 2.50;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Matematik
dan

Lulus ujian MEdSI, ujian khas dan temu duga yang ditetapkan.

Maklumat Lanjut:

Fakulti Sains Kognitif & Pembangunan Manusia
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim
Perak, Malaysia.
Tel : +605-4506038 / 6036 / 6872
Faks: +605-4583607
Laman web: http://fskpm.upsi.edu.my

Latest Update 23-12-2014 © Copyrights 2012 Universiti Pendidikan Sultan Idris Best viewed with Mozilla Firefox Version 3+ and Microsoft Internet Explorer Version 8+ with screen resolution 1024 x 768
Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan

Tel : 05-4506000 / 6661 Fax : 05-4582776 Email : bpa@upsi.edu.my Webmaster : azrie@ict.upsi.edu.my

9 7 6 5 4 3 3 Kementerian_Pendidikan_Malaysia