Archives

Filter 

 • Seminar Hasil Penyelidikan UPSI Siri Ke-4

  Berita Terkini

  SEMINAR HASIL PENYELIDIKAN UPSI SIRI KE-4 PERHATIAN SEMUA WARGA UPSI Adalah dimaklumkan Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) akan menganjurkan Seminar Hasil Penyelidikan Universiti Siri ke-4 seperti butiran berikut :- Tari...
 • Sireh Pulang ke Gagang Siri Kedua 2011

  Berita Terkini

  SIREH PULANG KE GAGANG SIRI KEDUA 2011 PERHATIAN SEMUA WARGA UPSI Universiti Pendidikan Sultan Idris telah menggraduatkan lebih daripada 9000 orang graduan sejak tahun 2000. Jumlah pelajar yang bergraduat ini secara automatik menjadi ah...
 • Bengkel Jeyawara Kajian Tindakan Siri 1

  Berita Terkini

  BENGKEL JEYAWARA KAJIAN TINDAKAN SIRI 1 PERHATIAN SEMUA WARGA UPSI Adalah dimaklumkan Unit Kajian Tindakan di bawah Bahagian Pembangunan Akademik dan Kualiti (BPAQ) telah dipertanggungjawabkan untuk melatih semua kakitangan akademik dal...
 • Siri Seminar Isu Global 6/2011

  Berita Terkini

  SIRI SEMINAR ISU GLOBAL 6/2011 PERHATIAN SEMUA WARGA UPSI Adalah dimaklumkan Pusat Pendidikan Global Aminuddin Baki UPSI akan mengadakan Siri Seminar Isu Global 6/2011 seperti butiran berikut :- Tarikh : 25 Julai 2011 (Rabu) ...
 • Siri Syarahan Perdana Lantikan Profesor 2/2011

  Berita Terkini

  SYARAHAN PERDANA PELANTIKAN PROFESOR 2/2011 PERHATIAN SEMUA WARGA UPSI Adalah dimaklumkan bahawa Fakulti Pengurusan dan Ekonomi (FPE) dengan kerjasama Bahagian Pembangunan Akademik dan Kualiti (BPAQ) akan menganjurkan Siri Syarahan Perd...
 • Siri Seminar Isu Global 5/2011

  Berita Terkini

  SIRI SEMINAR ISU GLOBAL 5/2011 PERHATIAN KEPADA SEMUA WARGA UPSI Adalah dimaklumkan, Pusat Pendidikan Global Aminuddin Baki akan mengadakan Siri Seminar Isu Global 5/2011 bertajuk "The Science of Climate Change and its Adaptation" seper...
 • Siri Seminar Isu Global 4/2011

  Berita Terkini

  SIRI SEMINAR ISU GLOBAL 4/2011 PERHATIAN KEPADA SEMUA WARGA UPSI Adalah dimaklumkan, Pusat Pendidikan Global Aminuddin Baki akan mengadakan Siri Seminar Isu Global 4/2011 bertajuk "Innovation in Classrooms" seperti butiran berikut : ...
 • Siri Syarahan Perdana Lantikan Profesor 1/2011

  Berita Terkini

  SYARAHAN PERDANA LANTIKAN PROFESOR 1/2011 PERHATIAN KEPADA SEMUA WARGA UPSI Adalah dimaklumkan, Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif (FSKIK) dengan kerjasama Bahagian Pembangunan Akademik dan Kualiti (BPAQ) akan menganjurkan Si...
 • Siri Syarahan Malim 2/2011

  Berita Terkini

  SYARAHAN MALIM 2/2011 PERHATIAN KEPADA SEMUA WARGA UPSI Adalah dimaklumkan, Bahagian Pembangunan Akademik dan Kualiti (BPAQ) UPSI akan mengadakan Siri Syarahan Malim 2/2011 seperti butiran berikut : Tarikh : 13 April 2011 (R...
 • Seminar Pengurusan Pengetahuan UPSI 2011

  Berita Terkini

  SEMINAR PENGURUSAN PENGETAHUAN UPSI 2011 PERHATIAN KEPADA SEMUA WARGA UPSI Adalah dimaklumkan, Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif (FSKIK) bersama Pusat ICT dan Perpustakaan Tunku Bainun, UPSI akan menganjurkan Seminar Penguru...
 • Bengkel Penyelidikan PTPM

  Berita Terkini

  BENGKEL PENYELIDIKAN PTPM PERHATIAN KEPADA SEMUA WARGA UPSI Adalah dimaklumkan, Pusat Teknologi Pendidikan dan Multimedia (PTPM) UPSI akan mengadakan atu bengkel untuk merangka dan menghasilkan permohonan geran penyelidikan yang menjur...
 • Sambutan Hari Hak Asasi Manusia 2011 Peringkat UPSI

  Berita Terkini

  SAMBUTAN HARI HAK ASASI MANUSIA 2011 PERINGKAT UPSI PERHATIAN KEPADA SEMUA WARGA UPSI Adalah dimaklumkan, Pusat Pendidikan Global Aminuddin Baki (PPGAB) UPSI akan menganjurkan Sambutan Hari Hak Asasi Manusia 2011 Peringkat UPSI seperti ...
 • Siri Seminar Isu Global 3/2011

  Berita Terkini

  SIRI SEMINAR ISU GLOBAL 3/2011 PERHATIAN KEPADA SEMUA WARGA UPSI Adalah dimaklumkan, Pusat Pendidikan Global Aminuddin Baki (PPGAB) UPSI akan menganjurkan Siri Seminar Isu Global 3/2011 seperti butiran berikut : Tarikh : 12 ...
 • Bengkel Penulisan Non- Fiction Untuk kakitanagn Akademik

  Berita Terkini

  BENGKEL PENULISAN NON - FICTION UNTUK KAKITANGAN AKADEMIK PERHATIAN KEPADA SEMUA WARGA UPSI Adalah dimaklumkan, Fakulti Pengurusan dan Ekonomi (FPE) UPSI akan menganjurkan Bengkel Penulisan Non- Fiction untuk kakitangan akademik UPSI se...
 • Research & Innovation Competition

  Berita Terkini

  RESEARCH & INNOVATION COMPETITION PERHATIAN KEPADA SEMUA WARGA UPSI Adalah dimaklumkan, Persatuan Bimbingan & Kaunseling UPSI dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UPSI akan mengadakan program Research & Inno...
 • Ceramah Akademik "Sharing an Experience as a Diplomat"

  Berita Terkini

  CERAMAH AKADEMIK "SHARING AN EXPERIENCE A DIPLOMAT" PERHATIAN KEPADA SEMUA WARGA UPSI Adalah dimaklumkan, Fakulti Sains Kemanusiaan akan menganjurkan satu Ceramah Akademik bertajuk "Sharing an Experience as a Diplomat" seperti butiran b...
 • karnival Alam Sekitar 1Malaysia

  Berita Terkini

  KARNIVAL ALAM SEKITAR 1MALAYSIA PERHATIAN KEPADA SEMUA WARGA UPSI Adalah dimaklumkan, Kelab Rakan Alam Sekitar UPSI akan mengadakan karnival Alam Sekitar 1Malaysia seperti butiran berikut : Tarikh : 6 - 9 April 2011 Mas...
 • Persembahan Teater Alang Rentak Seribu

  Berita Terkini

  TEATER ALANG RENTAK SERIBU PERHATIAN KEPADA SEMUA WARGA UPSI Adalah dimaklumkan, pelajar Minor Teater, Fakulti Muzik dan Seni Persembahan, UPSI akan mempersembahkan Teater Alang Rentak Seribu seperti butiran berikut : Tarikh ...
 • Bicara Karya "Melayu hilang Di Dunia"

  Berita Terkini

  BICATA KARYA "MELAYU HILANG DI DUNIA" PERHATIAN KEPADA SEMUA WARGA UPSI Adalah dimaklumkan, Perpustakaan Tuanku Bainun, UPSI dengan kerjasama Persatuan penulis Budiman Malaysia (BUDIMAN) akan mengadakan program Bicara Karya buku "Melay...
 • UPSI Educational Forum

  Berita Terkini

  UPSI EDUCATIONAL FORUMState of Education : Issues & Challenges PERHATIAN KEPADA SEMUA WARGA UPSI Adalah dimaklumkan, Pusat Pengurusan Penyelidikan akan mengadakan UPSI Education Forum State of Education : Issues & Challenges sep...
Latest Update 23-12-2014 © Copyrights 2012 Universiti Pendidikan Sultan Idris Best viewed with Mozilla Firefox Version 3+ and Microsoft Internet Explorer Version 8+ with screen resolution 1024 x 768
Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan

Tel : 05-4506000 / 6661 Fax : 05-4582776 Email : bpa@upsi.edu.my Webmaster : azrie@ict.upsi.edu.my

9 7 6 5 4 3 3 Kementerian_Pendidikan_Malaysia