Dasar Kualiti

POLISI KUALITI UPSI

UPSI beriltizam menjadi universiti yang bitara dalam kepimpinan pendidikan menerusi pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan, penerbitan dan semua proses sokongan secara berterusan dan berkualiti untuk memenuhi keperluan yang ditetapkan dalam perlaksanaan SPK MS ISO 9001:2008.

UPSI adalah komited untuk melahirkan pendidik yang berkualiti tinggi dan dapat memenuhi standard profesionalisme yang telah ditetapkan. Dengan itu UPSI akan memastikan :-

OBJEKTIF KUALITI UPSI

BILOBJEKTIF KUALITISASARANSUMBER DATATANGGUNGJAWAB UTAMA
 
1. AKADEMIK
1.1 Nisbah pensyarah-pelajar bagi jumlah pelajar sepenuh masa adalah seperti yang ditetapkan oleh MQA
Rujuk Dokumen MQA
Buku Kod Amalan Akreditasi Program (COPPA), MQA

Kertas Penawaran Program Pengajian Baharu (MQA01)
Fakulti
1.2 Sekurang-kurangnya 95% pelajar sepenuh masa peringkat Ijazah Sarjana Muda bergraduat dalam tempoh masa yang ditetapkan.
>= 95%
Laporan UIMS (MySIS)
Fakulti
1.3 Memastikan 95% pensyarah mendapat penailaian baik (sekurang-kurangnya 80%) dalam penilaian pembelajaran oleh pelajar untuk setiap semester.
>= 95%
Laporan Analisis Soal Selidik Penilaian Pembelajaran
Fakulti /
Institut Pengajian Siswazah
1.4 Memastikan semua kursus mendapat penilaian baik (sekurang-kurangnya 80%) dalam penilaian kursus oleh pelajar untuk setiap semester.
>= 80%
Laporan Analisis Soal Selidik Penilaian Pembelajaran
Fakulti /
Institut Pengajian Siswazah
1.5 Mencapai sekurang-kurangnya 95% jumlah kursus yang ditawarkan bagi tahap baik di dalam indeks pemantauan hasil pembelajaran (CLOM) bagi setiap semester.
>= 95%
Laporan Analisis Indeks CLOM
Fakulti /
Institut Pengajian Siswazah
1.6 Sekurang-kurangnya 75% daripada staf akademik sebagai penyelidik utama.
>= 75%
Laporan KPI Fakulti
Fakulti
1.7 Memastikan setiap pensyarah menghasilkan artikel ilmiah sama dalam jurnal atau prosiding brdasarkan KPI pensyarah
KPI Pensyarah
Laporan KPI Fakulti
Fakulti
 
2. PENERBITAN
2.1 Mencapai 80% terbitan manuskrip ilmiah dalam tempoh 6 bulan selepas menerima manuskrip pembetulan selepas penilaian daripada penulis.
>= 80%
Laporan penerbitan Manuskrip Ilmiah
Pejabat Karang Mengarang
3. PENYELIDIKAN
3.1 Sekurang-kurangnya 80% penyelidikan diselesaikan dalam tempoh masa yang ditetapkan
>= 80%
Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Penyelidikan
Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi
4. AKTIVITI SOKONGAN
4.1 Sekurang-kurangnya 80% pelajar berpuas hati dengan kemudahan yang disediakan.
>= 80%
Laporan Kajian Kepuasan Pelajar PTj

Laporan Kajian Tinjauan Tamat Pengajian (Exit Survey)

Laporan Analisis Soal Selidik Penilaian Pembelajaran
PTj

Bahagian Pembangunan Akademik dan Kualiti
4.2 Sekurang-kurangnya 85% staf dan pelajar UPSI berpuas hati dengan persekitaran di UPSI.
>= 85%
Laporan Kajian Persepsi Kepuasan Pekerjaan Staf UPSI (Customer's Perception Index)
PTj
4.3

100% staf UPSI (Tetap dan Kontrak) memenuhi mata minimum CPD yang ditetapkan.

100%

Laporan Pencapaian Mata CPD Tahunan
Unit Latihan
Bahagian Sumber Manusia
4.4 Mencapai tahap lima (5) bintang dalam penarafan SETARA.
5 Bintang
Bahagian Perancangan Korporat
4.5 Memastikan 100% cadangan dan aduan rasmi diberi maklum balas dalam tempoh satu (1) hari bekerja.
100%
Laporan Aduan Pelanggan PTj

Laporan Aduan / Maklumbalas Pelanggan UPSI
Semua PTj

Bahagian Komunikasi Korporat

Sumber : Bahagian Pembangunan Akademik dan Kualiti (BPAQ)
               Mesyuarat Pengurusan Eksekutif Bil 20/2014
Tarikh Kemaskini : 26 September 2014
Muat Turun : [Klik Disini]

Latest Update 22-12-2014 © Copyrights 2012 Universiti Pendidikan Sultan Idris Best viewed with Mozilla Firefox Version 3+ and Microsoft Internet Explorer Version 8+ with screen resolution 1024 x 768
Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan

Tel : 05-4506000 / 6661 Fax : 05-4582776 Email : bpa@upsi.edu.my Webmaster : azrie@ict.upsi.edu.my

9 7 6 5 4 3 3 Kementerian_Pendidikan_Malaysia