Pendidikan Keusahawanan & Perdagangan

SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEUSAHAWANAN DAN PERDAGANGAN)

Nama Kursus: Pendidikan Keusahawanan & Perdagangan
Kod: AT45

Program ini bermatlamat untuk membangunkan kemahiran dan pengetahuan mahasiswa yang ingin menjadikan bidang keusahawanan dan perdagangan sebagai kerjaya mereka. Ia mendedahkan graduan kepada ilmu pendidikan dan budaya keusahawanan, peluang perniagaan di samping ilmu pengurusan perniagaan terkini dalam dunia pemasaran, kewangan, perakaunan, pengurusan strategik, gelagat organisasi, matematik perniagaan, ekonomi dan pengurusan. Program ini juga menyediakan graduan sebagai tenaga pengajar subjek perdagangan, kemahiran hidup dan keusahawanan di sekolah di samping melahirkan graduan yang boleh menjalankan penyelidikan serta mengamalkan nilai profesionalisme dan etika keguruan yang unggul. Program ini telah dirancang dan digubal secara teliti setelah mengambil kira keperluan kepakaran dan tenaga kerja semasa dalam sektor pendidikan awam dan swasta di negara ini.

8 semester
(Terbuka kepada Aliran Sains dan Aliran Sastera)

Kerangka Kursus Pengajian

Kursus Universiti

 • KOD
 • ULP1013
 • ULP1023
 • UBI1032
 • UBI1042
 • UBM1032
 • Wajib
 • Wajib
 • KREDIT
 • /3
 • /3
 • /2
 • /2
 • /2
 • /6
 • /2
 • KURSUS
 • Pembangunan Sahsiah
 • Kenegaraan
 • English for Communication 1
 • English for Communication 2
 • Wacana Akademik Bahasa Melayu
 • Kokurikulum
 • Pengayaan Diri

Kursus Profesional Pendidikan

 • KOD
 • EDU3012
 • EDU3024
 • EDU3034
 • EDU3046
 • EDU3056
 • EDU3062
 • KREDIT
 • /2
 • /4
 • /4
 • /6
 • /6
 • /2
 • KURSUS
 • Perkembangan Pendidikan Di Malaysia: Falsafah dan Dasar
 • Pembelajaran dan Perkembangan Pelajar
 • Pengurusan Pembelajaran
 • Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 1
 • Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 2
 • Seminar Refleksi Latihan Mengajar

Latihan Mengajar

 • KOD
 • UPR4018
 • KREDIT
 • /8
 • KURSUS
 • Latihan Mengajar
 • KOD
 • PPB2052
 • PPU2052
 • PPU3063
 • PPU1033
 • PPU1043
 • PAF1013
 • PPU2023
 • PPM1013
 • PPB2033
 • PEA1013
 • PAF2013
 • PPB2043
 • PPB3053
 • PPB2073
 • PPU3033
 • PPU3043
 • PPB1013
 • PPE4036
 • KREDIT
 • /2
 • /2
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /6
 • KURSUS
 • Etika Perniagaan
 • Budaya Keusahawanan
 • E-Commerce
 • Pembangunan Keusahawanan
 • Kreativiti Dan Inovasi
 • Perakaunan Awalan
 • Pembangunan Perniagaan Baru
 • Pengantar Pemasaran
 • Business Communication
 • Prinsip Ekonomi
 • Perakaunan Kewangan 1
 • Undang-Undang Perniagaan
 • Pengajian Perdagangan
 • Statistik Perniagaan
 • Perundingan Keusahawanan
 • Pengurusan Perubahan
 • Pengantar Pengurusan
 • Projek Tahun Akhir

Syarat Kemasukan:

LEPASAN STPM / DIPLOMA

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut:

 • Perakaunan
 • Ekonomi
 • Pengajian Perniagaan
 • Mathematics S;
dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Matematik;dan
 • mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut:
  • Perdagangan
  • Ekonomi Asas
  • Prinsip Akaun
  • Pengajian Keusahawanan
dan

Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Inggeris
dan

Lulus ujian MEdSI, ujian khas dan temu duga yang ditetapkan.

Maklumat Lanjut:

Fakulti Perniagaan Dan Ekonomi
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim
Perak, Malaysia.
Tel : +605-4506271 / 6279
Faks: +605-4594642
Laman web: http://fpe.upsi.edu.my

Latest Update 20-12-2014 © Copyrights 2012 Universiti Pendidikan Sultan Idris Best viewed with Mozilla Firefox Version 3+ and Microsoft Internet Explorer Version 8+ with screen resolution 1024 x 768
Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan

Tel : 05-4506000 / 6661 Fax : 05-4582776 Email : bpa@upsi.edu.my Webmaster : azrie@ict.upsi.edu.my

9 7 6 5 4 3 3 Kementerian_Pendidikan_Malaysia