Master / PHD

PENGAJIAN SISWAZAH

Universiti Pendidikan Sultan Idris menawarkan Pengajian Siswazah kepada para pelajar lepasan ijazah. Dibawah ini adalah maklumat lanjut bagi para pelajar yang ingin memohon.

PENGAJIAN SARJANA

  • Mod A - Kerja Kursus dan Kertas Projek
  • Mod B - Kerja Kursus dan Disertasi
  • Mod C - Penyelidikan sepenuhnya

PENGAJIAN DOKTOR FALSAFAH

  • Doktor Falsafah - Penyelidikan sepenuhnya

SENARAI KURSUS

Sila klik di sini(PDF) untuk melihat senarai kursus yang ditawarkan bagi Pengajian Sarjana dan Doktor Falsafah.

KALENDAR AKADEMIK

Sila klik pada pautan dibawah untuk melihat kalendar akademik bagi Progam Pengajian Sarjana dan Doktor Falsafah. Kalendar Akademik

YURAN PENDAFTARAN

Kadar Yuran Pendaftaran Pengajian Tempatan

Program Bidang Kadar
Sarjana

Sains & Teknikal
RM 460.00 (Semester 1 Sahaja)
Bukan Sains & Teknikal RM 460.00 (Semester 1 Sahaja)
Doktor
Falsafah
Sains & Teknikal RM 460.00 (Semester 1 Sahaja)
Bukan Sains & Teknikal RM 460.00 (Semester 1 Sahaja)

Kadar Yuran Pendaftaran Pengajian Antarabangsa

Program Bidang Kadar
Sarjana

Sains & Teknikal
RM 1,170.00 (Semester 1 Sahaja)
Bukan Sains & Teknikal RM 1,170.00 (Semester 1 Sahaja)
Doktor
Falsafah
Sains & Teknikal RM 1,170.00 (Semester 1 Sahaja)
Bukan Sains & Teknikal RM 1,170.00 (Semester 1 Sahaja)

YURAN PENGAJIAN

Kadar Yuran Pengajian Tempatan

Program Bidang Kadar
Sarjana

Sains & Teknikal
RM 5,180.00 (untuk 4 semester)
Bukan Sains & Teknikal RM 4,780.00 (untuk 4 semester)
Doktor
Falsafah
Sains & Teknikal RM 12,460.00 (untuk 8 semester)
Bukan Sains & Teknikal RM 11,660.00 (untuk 8 semester)

Kadar Yuran Pengajian Antarabangsa

Program Bidang Kadar
Sarjana

Sains & Teknikal
RM 12,960.00 (untuk 4 semester)
Bukan Sains & Teknikal RM 12,160.00 (untuk 4 semester)
Doktor
Falsafah
Sains & Teknikal RM 27 540.00 (untuk 6 semester)
Bukan Sains & Teknikal RM 26,340.00 (untuk 6 semester)

KEMASUKAN

KELAYAKAN MASUK KE PROGRAM PENGAJIAN IJAZAH

IJAZAH SARJANA
• Ijazah Sarjana Muda dalam bidang yang berkaitan dengan PNGK 2.75 dan ke atas dari UPSI atau ijazah setaraf dari universiti lain yang diiktiraf oleh Senat UPSI;
• Kelulusan lain yang diiktiraf oleh Senat; dan
• Memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Fakulti yang berkenaan jika berkaitan
• Pelajar antarabangsa disyaratkan Lulus TOEFL 550 atau IELTS 6.0 kecuali pelajar yang mengambil bidang pengajian Bahasa Melayu atau bidang pengajian yang menggunakan Bahasa Melayu.

DOKTOR FALSAFAH
• Ijazah Sarjana daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris atau daripada mana-mana institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Senat atau kelayakan lain yang dinilai wajar serta diiktiraf oleh Senat; dan
• Memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Fakulti yang berkenaan jika berkaitan. • Pelajar antarabangsa disyaratkan Lulus TOEFL 550 atau IELTS 6.0 kecuali pelajar yang mengambil bidang pengajian Bahasa Melayu atau bidang pengajian yang menggunakan Bahasa Melayu.

PERMOHONAN

CARA MEMOHON

Permohonan hanya boleh dibuat secara online di http://mysis.upsi.edu.my/postgrad/
Permohonan dibuka pada 23 OGOS 2010 sehingga 25 SEPTEMBER 2010.

Sila patuhi arahan yang telah dinyatakan bagi memastikan permohonan anda lengkap dan dipertimbangkan.

TARIKH TUTUP PERMOHONAN

Mod Pengajian Kaedah Tarikh Tutup
Sarjana Mod A Kerja Kursus dan laporan projek 25 September 2010 (Sabtu)
Sarjana Mod B Kerja Kursus dan disertasi 25 September 2010 (Sabtu)
Sarjana Mod C Penyelidikan sepenuhnya Sepanjang Tahun
Doktor Falsafah Penyelidikan sepenuhnya Sepanjang Tahun

MAKLUMAT LANJUT

Institut Pengajian Siswazah
Aras 1, Blok C,
Universiti Pendidikan Sultan Idris
Kampus Sultan Abdul Jalil Shah
35900 Tanjong Malim,
Perak Darul Ridzuan
Telefon :05 - 450 5480/5481/5482/5511
Faks :05 - 459 4649
http://ips.upsi.edu.my

Latest Update 20-12-2014 © Copyrights 2012 Universiti Pendidikan Sultan Idris Best viewed with Mozilla Firefox Version 3+ and Microsoft Internet Explorer Version 8+ with screen resolution 1024 x 768
Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan

Tel : 05-4506000 / 6661 Fax : 05-4582776 Email : bpa@upsi.edu.my Webmaster : azrie@ict.upsi.edu.my

9 7 6 5 4 3 3 Kementerian_Pendidikan_Malaysia