Ijazah Sarjana Muda

Pendidikan Islam

SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN ISLAM)

Nama Kursus: Pendidikan Islam
Kod: AT35

Program ini menghasilkan graduan yang memahami pengetahuan Islam bagi mewujudkan masyarakat Hadhari yang dicitakan oleh negara Malaysia. Masyarakat Hadhari tidak hanya menguasai ilmu pembangunan fizikal negara tetapi juga memiliki paradigma yang tepat mengenai tanggungjawab spiritual yang berkait rapat dengan kefahaman sebenar terhadap Islam. Pendidikan Islam merupakan alat terpenting bagi menyemai benih-benih keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan dalam diri generasi muda yang bakal mencorakkan negara pada masa hadapan.

8 semester
(Terbuka kepada ---)


Kerangka Kursus Pengajian

Kursus Universiti

 • KOD
 • ULP1013
 • ULP1023
 • UBI1032
 • UBI1042
 • UBM1032
 • Wajib
 • Wajib
 • KREDIT
 • /3
 • /3
 • /2
 • /2
 • /2
 • /6
 • /2
 • KURSUS
 • Pembangunan Sahsiah
 • Kenegaraan
 • English for Communication 1
 • English for Communication 2
 • Wacana Akademik Bahasa Melayu
 • Kokurikulum
 • Pengayaan Diri

Kursus Profesional Pendidikan

 • KOD
 • EDU3012
 • EDU3024
 • EDU3034
 • EDU3046
 • EDU3056
 • EDU3062
 • KREDIT
 • /2
 • /4
 • /4
 • /6
 • /6
 • /2
 • KURSUS
 • Perkembangan Pendidikan Di Malaysia: Falsafah dan Dasar
 • Pembelajaran dan Perkembangan Pelajar
 • Pengurusan Pembelajaran
 • Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 1
 • Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 2
 • Seminar Refleksi Latihan Mengajar

Latihan Mengajar

 • KOD
 • UPR4018
 • KREDIT
 • /8
 • KURSUS
 • Latihan Mengajar
 • KOD
 • LIA1013
 • LIA1023
 • LIA2023
 • LIB1013
 • LIB2013
 • LIF3013
 • LIH1013
 • LIN2013
 • LIP4013
 • LIP4026
 • LIQ1013
 • LIQ1023
 • LIQ2013
 • LIS2023
 • LIS2033
 • LIS3013
 • LIT3013
 • KREDIT
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /6
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • KURSUS
 • Iman dan Kehidupan
 • Akhlak Islam
 • Pemikiran Islam Semasa
 • Bahasa Arab Komunikasi
 • Aplikasi Tatabahasa Bahasa Arab
 • Sejarah dan Falsafah Pengajian Islam
 • Ilmu-Ilmu Al-Hadith
 • Fiqh Ibadah
 • Kaedah Penyelidikan Pengajian Islam
 • Projek Penyelidikan
 • Ilmu-Ilmu Al-Quran
 • Kemahiran Al-Qur’an
 • Kajian Teks Al-Quran dan Hadith
 • Syariah dan Kehidupan
 • Usul Fiqh
 • Fiqh Munakahat
 • Sejarah Islam

Syarat Kemasukan:

LEPASAN STPM / STAM / DIPLOMA

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut;

 • Syariah atau Usuluddin; dan
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran lain;
atau

Memiliki Diploma dalam bidang Pengajian Islam / Dakwah / Syariah / Usuluddin / Al-Quran dan Al-Sunnah / Tahfiz Al-Quran Wal Qiraat / Tasawwur Islam / Bahasa Arab atau bidang pengkhususan yang relevan dengan program yang dipohon dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan Senat universiti dan mendapat sekurangkurangnya PNGK 2.50;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya 6C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Pendidikan Syariah Islamiah;
 • Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah; dan
 • Bahasa Arab Tinggi atau Bahasa Arab Komunikasi
atau

Mendapat sekurang-kurangnya tahap ‘Jayyid’ dalam Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)

dan

Lulus ujian MEdSI, ujian khas dan temu duga yang ditetapkan.

Maklumat Lanjut:

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim
Perak, Malaysia.
Tel : +605-4505047 / 6621 / 5043
Faks: +605-4598606
Laman web: http://fssk.upsi.edu.my

Kemaskini terakhir 19-12-2014 © Hakcipta 2013 Universiti Pendidikan Sultan Idris Paparan terbaik menggunakan Mozilla Firefox Versi 3+ dan Microsoft Internet Explorer Versi 8+ dengan resolusi skrin 1024 x 768
Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan | Tel : 05-4506000 | Faks : 05-4582776
(Unit Kemasukan) Tel: 05-4506929/6930/6932 | Emel : ccd@upsi.edu.my | Webmaster : azrie@ict.upsi.edu.my (05-4506917/6661)

9 7 6 5 4 3 3 Kementerian_Pendidikan_Malaysia