Ijazah Sarjana Muda

Pengajian Malaysia dengan Pendidikan

SARJANA MUDA PENGAJIAN MALAYSIA DENGAN PENDIDIKAN

Nama Kursus: Pengajian Malaysia dengan Pendidikan
Kod: AT58

Program ini bertujuan melahirkan graduan yang berpengetahuan dan mahir dalam bidang Pengajian Malaysia yang mampu mengajar dan mengurus mata pelajaran Pengajian Am yang ditawarkan di sekolah. Pengajian Malaysia merupakan satu program pengajian multi dan interdisiplin yang dirancang untuk melahirkan graduan yang mengetahui serta memahami isu-isu Malaysia secara mendalam. Pengajian Malaysia merupakan satu pakej pengajian yang lengkap merangkumi pengetahuan sejarah, geografi, masyarakat, ekonomi, sosio-budaya, politik, sistem perundangan dan pentadbiran. Bakal graduan dilatih untuk peka terhadap dasar-dasar negara dan isu-isu semasa kenegaraan.

8 semester
(Terbuka kepada Aliran Sains dan Aliran Sastera)

Kerangka Kursus Pengajian

Kursus Universiti

 • KOD
 • ULP1013
 • ULP1023
 • UBI1032
 • UBI1042
 • UBM1032
 • Wajib
 • Wajib
 • KREDIT
 • /3
 • /3
 • /2
 • /2
 • /2
 • /6
 • /2
 • KURSUS
 • Pembangunan Sahsiah
 • Kenegaraan
 • English for Communication 1
 • English for Communication 2
 • Wacana Akademik Bahasa Melayu
 • Kokurikulum
 • Pengayaan Diri

Kursus Profesional Pendidikan

 • KOD
 • EDU3012
 • EDU3024
 • EDU3034
 • EDU3046
 • EDU3056
 • EDU3062
 • KREDIT
 • /2
 • /4
 • /4
 • /6
 • /6
 • /2
 • KURSUS
 • Perkembangan Pendidikan Di Malaysia: Falsafah dan Dasar
 • Pembelajaran dan Perkembangan Pelajar
 • Pengurusan Pembelajaran
 • Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 1
 • Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 2
 • Seminar Refleksi Latihan Mengajar

Latihan Mengajar

 • KOD
 • UPR4018
 • KREDIT
 • /8
 • KURSUS
 • Latihan Mengajar
 • KOD
 • LNG2013
 • LNG2023
 • LNG3013
 • LNG4013
 • LNH2013
 • LNH2023
 • LNI1013
 • LNI1023
 • LNK2013
 • LNK2023
 • LNK3013
 • LNM3033
 • LNP2013
 • LNP4013
 • LNP4023
 • LNS1023
 • LNS1033
 • LNS2013
 • LNS2023
 • LNU1013
 • LNU2013
 • LNU3013
 • LNU4013
 • LNU4016
 • KREDIT
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /6
 • KURSUS
 • Penduduk dan Kependudukan
 • Perbandaran di Malaysia
 • Pembangunan Wilayah
 • Pembangunan Lestari
 • Pembentukan dan Pembinaan Negara Bangsa
 • Perkembangan Aliran Pemikiran Politik di Malaysia
 • Agama dan Masyarakat
 • Budaya dan Warisan Nasional
 • Hak Asasi dan Masyarakat
 • Sistem Undang-undang Malaysia
 • Perlembagaan Malaysia
 • Integrasi dan Perpaduan Nasional
 • Dasar-dasar Negara
 • Politik dan Kerajaan
 • Hubungan Antarabangsa Malaysia
 • Pengguna dan Kepenggunaan
 • Pemodenan dan Perubahan Teknologi
 • Masyarakat Malaysia
 • Kajian Gender di Malaysia
 • Kaedah Kuantitatif
 • Teori Pengajian Malaysia
 • Kaedah Penyelidikan Sains Sosial
 • Isu-Isu Serantau dan Antarabangsa
 • Projek Tahun Akhir

Syarat Kemasukan:

LEPASAN STPM / MATRIKULASI / DIPLOMA / STAM

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut;

 • Geografi
 • Sejarah
 • Ekonomi/Pengajian Perniagaan/Perakaunan
 • Pengkomputeran
 • Bahasa Melayu
 • Kesusasteraan Melayu
 • Seni Visual
 • Usuluddin
 • Fizik
 • Kimia
 • Biologi
 • Matematik T / Matematik Lanjutan T / Matematik S
atau

Memiliki Diploma dalam bidang Pentadbiran / Pengurusan / Seni / Sains / Kejuruteraan / Komputer / Pengajian Islam / Dakwah / Syariah / Usuluddin / Al-Quran dan Al-Sunnah / Tahfiz Al-Quran Wal Qiraat / Tasawwur Islam / Bahasa Arab atau bidang pengkhususan yang relevan dengan program yang dipohon dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan Senat universiti dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50

atau

Mendapat sekurang - kurangnya tahap ‘Jayyid’ dalam Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)

dan

Mendapat sekurang-kurangnya lima (5) kepujian dalam mana – mana mata pelajaran pada peringkat SPM termasuk Bahasa Melayu

dan

Lulus ujian MEdSI, ujian khas dan temu duga yang ditetapkan.

Maklumat Lanjut:

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim
Perak, Malaysia.
Tel : +605-4505047 / 6621 / 5043
Faks: +605-4598606
Laman web: http://fssk.upsi.edu.my

Kemaskini terakhir 19-12-2014 © Hakcipta 2013 Universiti Pendidikan Sultan Idris Paparan terbaik menggunakan Mozilla Firefox Versi 3+ dan Microsoft Internet Explorer Versi 8+ dengan resolusi skrin 1024 x 768
Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan | Tel : 05-4506000 | Faks : 05-4582776
(Unit Kemasukan) Tel: 05-4506929/6930/6932 | Emel : ccd@upsi.edu.my | Webmaster : azrie@ict.upsi.edu.my (05-4506917/6661)

9 7 6 5 4 3 3 Kementerian_Pendidikan_Malaysia