Fakta

 1. Persekitaran Pembelajaran yang Kondusif

  • Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) merupakan salah satu universiti awam utama terkemuka di Malaysia yang mendukung komuniti pembelajaran pelajar dan fakulti. Terkenal sebagai kepimpinan pendidikan guru, UPSI menyediakan program-program inovatif serta pembelajaran sepanjang hayat. Kedudukan UPSI adalah konsisten diantara universiti-universiti utama Malaysia.

 2. Maklumat Umum

  • Kampus Sultan Abdul Jalil Shah (Kampus Induk) - 80 ekar
   Kampus Sultan Azlan Shah, Proton City - 800 ekar

 3. Fakulti

  • Jumlah Fakulti - 9
   Institut Pengajian Siswazah- 1

 4. Jumlah Pelajar UPSI

  • Ijazah Sarjana Muda
   Jumlah Pelajar 2012/2013 : 26,249
   Ijazah Sarjana Muda : 10,227
   Ijazah Sarjana Muda (PPG-PJJ) : 10,817
   Diploma : 2,434
   Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah (DPLI) : 2,771
   Lelaki : 3235*
   Perempuan : 8812*

   Pelajar Antarabangsa (Ijazah Sarjana Muda)
   Jumlah Pelajar Antarabangsa : 79
   Lelaki : 38
   Perempuan : 41

   Pasca Siswazah
   Jumlah Pelajar 2012 / 2013 : 2,955
   Ijazah Sarjana : 2,415
   Doktor Falsafah : 540
   Pelajar Antarabangsa :128
   Lelaki : 1,093
   Perempuan : 1,862

   *Data sehingga 31 Disember 2012

   Jumlah Kakitangan UPSI : 1,344
   Kakitangan Akademik
   Lelaki : 314
   Perempuan : 266

   Kakitangan Bukan Akademik
   Lelaki : 416
   Perempuan : 348

   Kakitangan Antarabangsa : 19
   Lelaki : 13
   Perempuan : 6

 5. Sejarah dan Tradisi

  • Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) menyambut ulang tahunnya pada 1 Mei setiap tahun. Sejarah penubuhannya disusuli dengan penubuhannya pada 1922 sebagai sebuah institusi pendidikan terawal di Malaysia dengan nama Sultan Idris Training College (SITC). Warna korporat UPSI adalah Biru Kelasi dan Merah.

 6. Pengurusan Tertinggi Universiti

  • Canselor
   Duli Yang Maha Mulia Raja Puan Besar Perak Darul Ridzuan, Tuanku Zara Salim

   Pro Canselor
   Tan Sri Dato’ Seri Dr. Haji Yahaya bin Ibrahim
   Tan Sri Datuk Seri Panglima Dr. Abdul Rahman bin Arshad

   Pengerusi, Ahli Lembaga Pengarah UPSI
   Y. Bhg. Tan Sri Dato' Abi Musa Assari b. Mohamed Nor
   PSM, SSAP, SIMP, DIMP, SMP

   Naib Canselor
   Professor Dato’ Dr. Zakaria Kasa
   DSDK

   Timbalan Naib Canselor
   1. Profesor Dr. Omar bin Abdull Kareem (Akademik & Antarabangsa)
   2. Profesor Dato' Dr. Noraini binti Idris (Penyelidikan dan Inovasi)
       DPMP
   3. Profesor Dato' Paduka Dr. Junaidi bin Abu Bakar (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
       DPSK, DMSM, SKRA (INA), SSP, BCM, BSRP, PJP, PPC

 7. Maklumat lanjut :

  • Laman Web UPSI
   http://www.upsi.edu.my/

   Talian Utama UPSI
   +605 450 6000 (Talian Am)
   +605 450 6332 / 6334 / 6661 (Bahagian Perancangan Korporat & Komunikasi)
   +605 450 6971 / 6904 (Unit Antarabangsa)

Kemaskini terakhir 23-07-2014 © Hakcipta 2013 Universiti Pendidikan Sultan Idris Paparan terbaik menggunakan Mozilla Firefox Versi 3+ dan Microsoft Internet Explorer Versi 8+ dengan resolusi skrin 1024 x 768
Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan | Tel : 05-4506000 | Faks : 05-4582776
(Unit Kemasukan) Tel: 05-4506929/6930/6932 | Emel : ccd@upsi.edu.my | Webmaster : azrie@ict.upsi.edu.my (05-4506917/6661)

9 7 6 5 4 3 3 Kementerian_Pendidikan_Malaysia