Fakta

 1. Persekitaran Pembelajaran yang Kondusif

  • Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) merupakan salah satu universiti awam utama terkemuka di Malaysia yang mendukung komuniti pembelajaran pelajar dan fakulti. Terkenal sebagai kepimpinan pendidikan guru, UPSI menyediakan program-program inovatif serta pembelajaran sepanjang hayat. Kedudukan UPSI adalah konsisten diantara universiti-universiti utama Malaysia.

 2. Maklumat Umum

  • Kampus Sultan Abdul Jalil Shah (Kampus Induk) - 80 ekar
   Kampus Sultan Azlan Shah, Proton City - 800 ekar

 3. Fakulti

  • Jumlah Fakulti - 9
   Institut Pengajian Siswazah- 1

 4. Jumlah Pelajar UPSI

  • Ijazah Sarjana Muda
   Jumlah Pelajar 2013/2014 : 24,306
   Ijazah Sarjana Muda : 10,292
   Ijazah Sarjana Muda (PPG-PJJ) : 10,587
   Diploma : 3,027
   Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah (DPLI) : 400
   Lelaki : 6,270*
   Perempuan : 18,036*

   Pelajar Antarabangsa (Ijazah Sarjana Muda)
   Jumlah Pelajar Antarabangsa : 248
   Lelaki : 38
   Perempuan : 41

   Pasca Siswazah
   Jumlah Pelajar 2013 / 2014 : 4,690
   Ijazah Sarjana : 3,990
   Doktor Falsafah : 700
   Pelajar Antarabangsa :146
   Lelaki : 1,583
   Perempuan : 3,107

   18 buah negara pelajar antarabangsa :
   Indonesia (119), Beunei (2), China (37), Jepun (1), Turki (1), Filipina (1), Namibia (38),
   Iran (1), Syria (1), Singapura (2), Pakistan (7), Sri Lanka (1), Jordan (2), United Kingdom (1),
   Libya (3), Nigeria (7) dan Iraq (4).

   *Data sehingga 20 Mac 2014

   Jumlah Kakitangan UPSI : 1,344
   Kakitangan Akademik
   Lelaki : 314
   Perempuan : 266

   Kakitangan Bukan Akademik
   Lelaki : 416
   Perempuan : 348

   Kakitangan Antarabangsa : 19
   Lelaki : 13
   Perempuan : 6

 5. Sejarah dan Tradisi

  • Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) menyambut ulang tahunnya pada 1 Mei setiap tahun. Sejarah penubuhannya disusuli dengan penubuhannya pada 1922 sebagai sebuah institusi pendidikan terawal di Malaysia dengan nama Sultan Idris Training College (SITC). Warna korporat UPSI adalah Biru Kelasi dan Merah.

 6. Pengurusan Tertinggi Universiti

  • Canselor
   Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Perak Darul Ridzuan, Tuanku Zara Salim

   Pro Canselor
   Tan Sri Dato’ Seri Dr. Haji Yahaya bin Ibrahim
   Tan Sri Datuk Seri Panglima Dr. Abdul Rahman bin Arshad
   Profesor Tan Sri Zakri Abdul Hamid

   Pengerusi, Ahli Lembaga Pengarah UPSI
   Y. Bhg. Tan Sri Dato' Abi Musa Assari b. Mohamed Nor
   PSM, SSAP, SIMP, DIMP, SMP

   Naib Canselor
   Professor Dato’ Dr. Zakaria Kasa
   DSDK

   Timbalan Naib Canselor
   1. Profesor Dr. Omar bin Abdull Kareem (Akademik & Antarabangsa)
   2. Profesor Dato' Dr. Noraini binti Idris (Penyelidikan dan Inovasi)
       DPMP
   3. Profesor Madya Dato' Paduka Dr. Junaidi bin Abu Bakar (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
       DPSK, DMSM, SKRA (INA), SSP, BCM, BSRP, PJP, PPC

 7. Maklumat lanjut :

  • Laman Web UPSI
   http://www.upsi.edu.my/

   Talian Utama UPSI
   +605 450 6000 (Talian Am)
   +605 450 6332 / 6334 / 6661 (Bahagian Komunikasi Korporat)
   +605 450 5090  (Bahagian Hal Ehwal Antarabangsa)


Tarikh Kemaskini : 23 Julai 2014
Sumber : Bahagian Akademik / Bahagian Komunikasi Korporat

Kemaskini terakhir 20-12-2014 © Hakcipta 2013 Universiti Pendidikan Sultan Idris Paparan terbaik menggunakan Mozilla Firefox Versi 3+ dan Microsoft Internet Explorer Versi 8+ dengan resolusi skrin 1024 x 768
Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan | Tel : 05-4506000 | Faks : 05-4582776
(Unit Kemasukan) Tel: 05-4506929/6930/6932 | Emel : ccd@upsi.edu.my | Webmaster : azrie@ict.upsi.edu.my (05-4506917/6661)

9 7 6 5 4 3 3 Kementerian_Pendidikan_Malaysia