Piagam Pelanggan

Kami berjanji dan komited untuk menyediakan perkhidmatan yang cekap, profesional, beretika dan mesra kepada pelanggan kami seperti berikut :

 1. Menawarkan program pendidikan berkualiti yang holistik.
  - 80% kebolehpasaran graduan dalam tempoh 6 bulan
  - Semua program mendapat Akrediatasi MQA

 2. Menawarkan persekitaran pembelajaran dan prasarana yang kondusif.
  - 100% bilik pembelajaran dilengkapi dengan teknologi pendidikan dan berhawa dingin
  - 60% pelajar mendapat penginapan dalam kampus
  - 98% daripada kawasan pembelajaran mendapat capaian kemudahan wifi
  - 100% bahan bacaan dalam reading list disediakan di perpustakaan
  - Semua pelajar mendapat kemudahan riadah dan rekreasi
  - Semua pelajar disediakan kemudahan kesihatan dalam kampus

 3. Menyediakan staf akademik dan pentadbiran yang berkelayakan dan berkualiti.
  - 60% pensyarah memiliki PhD
  - 100% staf mencapai 42 jam jumlah mata CPD

 4. Memupuk budaya kecemerlangan dalam penyelidikan dan inovasi.
  - Setiap pensyarah wajib menjalankan penyelidikandan dibantu untuk mendapatkan geran penyelidikan
  - 30% pensyarah menjadi Ketua Penyelidik

 5. Cadangan dan aduan rasmi diberi maklum balas dalam tempoh 1 hari bekerja.

 6. Memberi layanan mesra dan profesional.
  - 85% pelanggan berpuas hati dengan perkhidmatan yang disediakan.

 7. Komited dalam memberi khidmat masyarakat.
  - Bertindak segera terhadap bencana alam dalam tempoh 24 jam
  - Jumlah khidmat masyarakat sekurang-kurangnya 10 kali penglibatan


PEMANTAUAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UPSI

PIAGAM PELANGGAN ELEMEN SUMBER MAKLUMAT PERATUSAN/JUMLAH
MENEPATI TEMPOH
Menawarkan program pendidikan berkualiti yang holistik
 • 80% kebolehpasaran graduan dalam tempoh 6 bulan
Bahagian Hal Ehwal Akademik 2013 : 85.60%
 • Semua program mendapat Akreditasi MQA
 100%
Menawarkan persekitaran pembelajaran dan prasarana yang kondusif   
 •  100% bilik pembelajaran dilengkapi dengan teknologi pendidikan dan berhawa dingin
Pusat ICT 100%
 • 60% pelajar mendapat penginapan dalam kampus
Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni  70%
 • 98% daripada kawasan pembelajaran mandapat capaian kemudahan wifi
Pusat ICT 100%
 • 100% bahan bacaan dalam reading list disediakan di perpustakaan
Perpustakaan Tuanku Bainun 99%
 • Semua pelajar mendapat kemudahan riadah dan rekreasi
Jabatan Pengurusan Pembangunan dan Harta Benda 100%
 • Semua pelajar disediakan kemudahan kesihatan dalam kampus
 Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan ALumni 100%
Menyediakan staf akademik dan pentadbiran yang berkelayakan dan berkualiti 
 • 60% pensyarah memiliki PhD
Bahagian Sumber Manusia  62.8%
 • 100% staf mencapai 42 jam mata CPD
 Bahagian Sumber Manusia  72%
Memupuk budaya kecemerlangan dalam penyelidikan dan inovasi
 
 • Setiap pensyarah wajib menjalankan penyelidikan dan dibantu untuk mendapatkan geran penyelidikan
 Pusat pengurusan Penyelidikan dan Inovasi
 
 393 / 596
 • 30% pensyarah menjadi Ketua Penyelidik
37.4%
Cadangan dan aduan rasmi diberi maklum balas dalam tempoh 1 hari bekerja - Bahagian Komunikasi korporat 100%
Memberi layanan mesra dan profesional
 • 85% pelanggan berpuas hati dengan perkhidmatan yang disediakan
 Bahagian pembangunan Akademik dan Kualiti 84.2%
 Komited dalam memberi khidmat msyarakat
 • Bertindak segera terhadap bencana alam dalam tempoh 24 jam
Fakulti Sains Kemanusiaa NA- Banjir Pahang
 • Jumlah khidmat masyarakat sekurang-kurangnya 10 kali penglibatan
Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni  100%
 
 
 

*Data suku tahun ketiga sehingga September 2014

Tarikh Kemaskini : 31 Oktober 2014
Sumber : Bahagian Komunikasi Korporat

Kemaskini terakhir 21-12-2014 © Hakcipta 2013 Universiti Pendidikan Sultan Idris Paparan terbaik menggunakan Mozilla Firefox Versi 3+ dan Microsoft Internet Explorer Versi 8+ dengan resolusi skrin 1024 x 768
Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan | Tel : 05-4506000 | Faks : 05-4582776
(Unit Kemasukan) Tel: 05-4506929/6930/6932 | Emel : ccd@upsi.edu.my | Webmaster : azrie@ict.upsi.edu.my (05-4506917/6661)

9 7 6 5 4 3 3 Kementerian_Pendidikan_Malaysia