Piagam Pelanggan

Kami berjanji dan komited untuk menyediakan perkhidmatan yang cekap, profesional, beretika dan mesra kepada pelanggan kami seperti berikut :

 1. Menawarkan program pendidikan berkualiti yang holistik.
  - 80% kebolehpasaran graduan dalam tempoh 6 bulan
  - Semua program mendapat Akrediatasi MQA

 2. Menawarkan persekitaran pembelajaran dan prasarana yang kondusif.
  - 100% bilik pembelajaran dilengkapi dengan teknologi pendidikan dan berhawa dingin
  - 60% pelajar mendapat penginapan dalam kampus
  - 98% daripada kawasan pembelajaran mendapat capaian kemudahan wifi
  - 100% bahan bacaan dalam reading list disediakan di perpustakaan
  - Semua pelajar mendapat kemudahan riadah dan rekreasi
  - Semua pelajar disediakan kemudahan kesihatan dalam kampus

 3. Menyediakan staf akademik dan pentadbiran yang berkelayakan dan berkualiti.
  - 60% pensyarah memiliki PhD
  - 100% staf mencapai 42 jam jumlah mata CPD

 4. Memupuk budaya kecemerlangan dalam penyelidikan dan inovasi.
  - Setiap pensyarah wajib menjalankan penyelidikandan dibantu untuk mendapatkan geran penyelidikan
  - 30% pensyarah menjadi Ketua Penyelidik

 5. Cadangan dan aduan rasmi diberi maklum balas dalam tempoh 1 hari bekerja.

 6. Memberi layanan mesra dan profesional.
  - 85% pelanggan berpuas hati dengan perkhidmatan yang disediakan.

 7. Komited dalam memberi khidmat masyarakat.
  - Bertindak segera terhadap bencana alam dalam tempoh 24 jam
  - Jumlah khidmat masyarakat sekurang-kurangnya 10 kali penglibatan


PEMANTAUAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UPSI

PIAGAM PELANGGAN ELEMEN PERATUSAN / JUMLAH YANG MENEPATI TEMPOH MASA / STANDART
Menawarkan program pendidikan berkualiti yang holistik.
 • 80% kebolehpasaran graduan dalam tempoh 6 bulan
 • Semua program mendapat Akreditasi MQA
 • 82.40%
 • Sedang dikemaskini.
Menawarkan persekitaran pembelajaran dan prasarana yang kondusif.
 • 100% bilik pembelajaran dilengkapi dengan teknologi pendidikan dan berhawa dingin
 • 60% pelajar mendapat penginapan dalam kampus
 • 98% daripada kawasan pembelajaran mendapat capaian kemudahan WIFI
 • 100% bahan bacaan dalam reading list disediakan di perpustakaan
 • Semua pelajar disediakan kemudahan riadah dan rekreasi
 • Semua pelajar disediakan kemudahan kesihatan dalam kampus
 • Teknologi Pendidikan & Penghawa dingin = 100%
 • 70% pelajar menginap di Kolej Kediaman
 • 95% kawasan mendapat capaian kemudahan WIFI
 • 100% bahan bacaan dalam reading list
 • 100% pelajar mendapat kemudahan riadah dan rekreasi
 • 42.6% pelajar mendapat kemudahan kesihatan dalam kampus
Menyediakan staf akademik dan pentadbiran yang berkelayakan dan berkualiti
 • 60% pensyarah memiliki PhD
 • 100% kakitangan mencapai 42 jam mata CPD
 • 61% pensyarah memiliki PhD
 • 55.16% kakitangan capai 42 jam mata CPD
Memupuk budaya kecemerlangan dalam penyelidikan dan inovasi.
 • Setiap pensyarah wajib menjalankan penyelidikan dan dibantu untuk mendapatkan geran penyelidikan
 • 30% pensyarah menjadi Ketua Penyelidik
 • 100% pensyarah menjalankan penyelidikan
 • 43.78% pensyarah menjadi Ketua Penyelidik
Memastikan pengurusan cadangan dan aduan pelanggan diselesaikan dalam tempoh masa yang dipersetujui.
 • Cadangan dan aduan rasmi diberi maklum balas dalam tempoh 1 hari bekerja
 • 100% cadangan dan aduan rasmi di beri maklum balas dalam 1 hari bekerja
Memberi layanan mesra dan profesional.
 • 85% pelanggan berpuas hati dengan perkhidmatan yang disediakan
 • 81.6% pencapaian kepuasan pelanggan bagi tahun 2013.
Komited dalam memberi khidmat masyarakat
 • Bertindak segera terhadap bencana alam dalam tempoh 24 jam
 • Jumlah khidmat masyarakat sekurang-kurangnya 10 kali penglibatan
 • Sedang dikemaskini

Tarikh Kemaskini : 3 September 2014
Sumber : Bahagian Komunikasi Korporat

Kemaskini terakhir 23-10-2014 © Hakcipta 2013 Universiti Pendidikan Sultan Idris Paparan terbaik menggunakan Mozilla Firefox Versi 3+ dan Microsoft Internet Explorer Versi 8+ dengan resolusi skrin 1024 x 768
Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan | Tel : 05-4506000 | Faks : 05-4582776
(Unit Kemasukan) Tel: 05-4506929/6930/6932 | Emel : ccd@upsi.edu.my | Webmaster : azrie@ict.upsi.edu.my (05-4506917/6661)

9 7 6 5 4 3 3 Kementerian_Pendidikan_Malaysia