Piagam Pelanggan

Kami berjanji akan :

 • Melahirkan guna tenaga Negara dalam bidang pendidikan yang berkualiti tinggi dari aspek akademik, kepimpinan pendidikan dan sahsiah.
 • Menawarkan program-program pengajian yang berkualiti menepati aspirasi masyarakat, negara dan keperluan antarabangsa.
 • Memupuk budaya kecemerlangan dalam bidang penyelidikan, perundingan dan penerbitan.
 • Berusaha menjadikan UPSI sebagai pusat rujukan dan pusat sumber yang terulung dalam bidang pendidikan guru.
 • Membina sistem sokongan universiti dan kemudahan yang bersepadu serta berkualiti dari segi pentadbiran, keselamatan, kewangan, infrastruktur dan perkhidmatan perpustakaan.

PEMANTAUAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UPSI

PIAGAM PELANGGAN ELEMEN PERATUSAN / JUMLAH YANG MENEPATI TEMPOH MASA / STANDART
Menawarkan program pendidikan berkualiti yang holistik.
 • 80% kebolehpasaran graduan dalam tempoh 6 bulan
 • Semua program mendapat Akreditasi MQA
Menawarkan persekitaran pembelajaran dan prasarana yang kondusif.
 • 100% bilik pembelajaran dilengkapi dengan teknologi pendidikan dan berhawa dingin
 • 60% pelajar mendapat penginapan dalam kampus
 • 98% daripada kawasan pembelajaran mendapat capaian kemudahan WIFI
 • 100% reading list disediakan di perpustakaan
 • Semua pelajar disediakan kemudahan riadah dan rekreasi
 • Semua pelajar disediakan kemudahan kesihatan dalam kampus
Menyediakan staf akademik yang berkelayakan dan berkualiti
 • 60% pensyarah memiliki PhD
 • 100% pensyarah mencapai 42 jam mata CPD
Memupuk budaya kecemerlangan dalam penyelidikan dan inovasi.
 • Setiap pensyarah wajib menjalankan penyelidikan dan dibantu untuk mendapatkan geran penyelidikan
 • 30% pensyarah menjadi Ketua Penyelidik
Memastikan pengurusan cadangan dan aduan pelanggan diselesaikan dalam tempoh masa yang dipersetujui.
 • Cadangan dan aduan rasmi diberi maklum balas dalam tempoh 1 hari bekerja
Memberi layanan mesra dan profesional.
 • 85% pelanggan berpuas hati dengan perkhidmatan yang disediakan
Komited dalam memberi khidmat masyarakat
 • Bertindak segera terhadap bencana alam dalam tempoh 24 jam
 • Jumlah khidmat masyarakat sekurang-kurangnya 10 kali penglibatan

Tarikh Kemaskini : 22 Julai 2014
Sumber : Bahagian Komunikasi Korporat

Kemaskini terakhir 22-07-2014 © Hakcipta 2013 Universiti Pendidikan Sultan Idris Paparan terbaik menggunakan Mozilla Firefox Versi 3+ dan Microsoft Internet Explorer Versi 8+ dengan resolusi skrin 1024 x 768
Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan | Tel : 05-4506000 | Faks : 05-4582776
(Unit Kemasukan) Tel: 05-4506929/6930/6932 | Emel : ccd@upsi.edu.my | Webmaster : azrie@ict.upsi.edu.my (05-4506917/6661)

9 7 6 5 4 3 3 Kementerian_Pendidikan_Malaysia