Ijazah Sarjana Muda

Bahasa Arab dengan Pendidikan

SARJANA MUDA BAHASA ARAB DENGAN PENDIDIKAN

Nama Kurusu: Bahasa Arab dengan Pendidikan
Kod: AT49

Penawaran program ini bertujuan untuk melatih bakal graduan dengan Pendidikan Bahasa Arab dalam 3 aspek utama iaitu aspek kognitif (teori, kaedah dan teknik), aspek kemahiran (komunikasi, pengajaran dan aplikasi ICT) dan aspek sikap dan nilai. Pengajian ini merangkumi kajian tentang aspek linguistik, kemahiran menulis, kemahiran komunikasi, tatabahasa, morfologi, leksikografi, terjemahan Arab-Melayu, kebudayaan Arab, fonetik dan fonologi, retorik, serta pengkajian tentang al-Quran dan Hadith. Kaedah pengajaran bahasa Arab, sejarah bahasa Arab, kemahiran ICT bahasa Arab dan penyelidikan bahasa Arab turut didedahkan kepada bakal graduan. Program ini mampu melahirkan ahli-ahli Bahasa Arab yang mempunyai jiwa dan kewibawaan seorang pendidik.

8 semester
(Terbuka kepada Aliran Sastera)

Kerangka Kursus Pengajian

Kursus Universiti

 • KOD
 • ULP1013
 • ULP1023
 • UBI1032
 • UBI1042
 • UBM1032
 • Wajib
 • Wajib
 • KREDIT
 • /3
 • /3
 • /2
 • /2
 • /2
 • /6
 • /2
 • KURSUS
 • Pembangunan Sahsiah
 • Kenegaraan
 • English for Communication 1
 • English for Communication 2
 • Wacana Akademik Bahasa Melayu
 • Kokurikulum
 • Pengayaan Diri

Kursus Profesional Pendidikan

 • KOD
 • EDU3012
 • EDU3024
 • EDU3034
 • EDU3046
 • EDU3056
 • EDU3062
 • KREDIT
 • /2
 • /4
 • /4
 • /6
 • /6
 • /2
 • KURSUS
 • Perkembangan Pendidikan Di Malaysia: Falsafah dan Dasar
 • Pembelajaran dan Perkembangan Pelajar
 • Pengurusan Pembelajaran
 • Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 1
 • Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 2
 • Seminar Refleksi Latihan Mengajar

Latihan Mengajar

 • KOD
 • UPR4018
 • KREDIT
 • /8
 • KURSUS
 • Latihan Mengajar
 • KOD
 • BAL1043
 • BAK1013
 • BAK1023
 • BAL1033
 • BAL1053
 • BAL2043
 • BAS2013
 • BAS2023
 • BAT2023
 • BAL2063
 • BAL2073
 • BAP3023
 • BAL3053
 • BAL3083
 • BAS3033
 • BAP4076
 • BAT2013
 • BAS3043
 • BAL3093
 • BAS3093
 • BAS3103
 • BAP4042
 • BAP4062
 • BAL4102
 • KREDIT
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /6
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /2
 • /2
 • /2
 • KURSUS
 • Linguistik Am Arab
 • Maharat al-Kitabah
 • Maharat al-Muhadathah wa al-Khatabah
 • Al-Sarf al-‘Arabi
 • Al-Madkhal ila al-Nahw al-‘Arabi
 • Al-Nahw al-‘Arabi al-Wasit
 • Kebudayaan dan Kesusasteraan Arab
 • Al-Balaghah
 • Aplikasi Terjemahan Arab-Melayu
 • Fonetik dan Fonologi Arab
 • Al-Sarf al-‘Arabi al-Mutaqaddim
 • Prinsip Pengajaran Bahasa Arab Sebagai Bahasa Asing
 • al-Nahw al-‘Arabi al-Mutaqaddim
 • Leksikografi Arab
 • Balaghah Al-Qur’an dan Al-Hadith
 • Kitabah al-Bahsi al-Ilmi
 • Asas Terjemahan: Teori dan Amali
 • Kesusasteraan dalam Kebudayaan Islam
 • Bahasa Arab untuk Tujuan Khusus
 • Kajian Antara Budaya Arab-Melayu-Islam
 • Adab al-Rihlah
 • Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan Komputer
 • Manahijul Bahsi
 • Bahasa Arab untuk Pengajian Islam

Syarat Kemasukan:

LEPASAN STPM / STAM / DIPLOMA

Mendapat sekurang-kurangnya gred B (NGMP 3.00) dalam dua (2) mata pelajaran berikut pada peringkat STPM:

 • Syariah; dan
 • Usuluddin
dan

Mendapat sekurang-kurangnya 6C dalam mata pelajaran Bahasa Arab pada peringkat SPM;

atau

Mendapat sekurang-kurangnya tahap ‘Jayyid’ dalam dua (2) mata pelajaran berikut pada peringkat STAM:

 • Insya’ dan Mutala’ah, dan
 • Nahu dan Sarf;
dan

Mendapat sekurang-kurangnya 4B dalam mata pelajaran Bahasa Arab Tinggi pada peringkat SPM;

atau

Memiliki Diploma dalam bidang Pengajian Islam / Dakwah / Syariah / Usuluddin / Al-Quran dan Al-Sunnah / Tahfiz Al-Quran Wal Qiraat / Tasawwur Islam / Bahasa Arab atau bidang pengkhususan yang relevan dengan program yang dipohon dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan Senat universiti dan mendapat sekurangkurangnya PNGK 2.50;

dan

Lulus ujian MEdSI dan Temu duga yang ditetapkan

Maklumat Lanjut:

Fakulti Bahasa
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim
Perak, Malaysia.
Tel : +605-450 5347/5349/5350
Faks: +605-4583603
Laman web: http://fb.upsi.edu.my

Kemaskini terakhir 22-12-2014 © Hakcipta 2013 Universiti Pendidikan Sultan Idris Paparan terbaik menggunakan Mozilla Firefox Versi 3+ dan Microsoft Internet Explorer Versi 8+ dengan resolusi skrin 1024 x 768
Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan | Tel : 05-4506000 | Faks : 05-4582776
(Unit Kemasukan) Tel: 05-4506929/6930/6932 | Emel : ccd@upsi.edu.my | Webmaster : azrie@ict.upsi.edu.my (05-4506917/6661)

9 7 6 5 4 3 3 Kementerian_Pendidikan_Malaysia