Pendidikan TESL

SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA)

Nama Kursus: Pendidikan Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua
Kod: AT06

Program ini bertujuan meningkatkan keupayaan guru untuk mengajar mata pelajaran Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Graduan akan dapat menguasai ilmu pedagogi yang
berkesan serta berupaya berfikir secara kreatif dan kritis untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembelajaran Bahasa Inggeris. Pengajian program ini akan meliputi bidang Linguistics, Sociolinguistics, Psycholinguistics, Second Language Acquisition, Phonetics and Phonology, Listening and Speaking Skill, Writing, TESL Methodology, Language Assessment, Reading, Grammar, Computer Assisted Language Learning, English Literature, Materials Development and Adaptation dan Reflection on Teaching and Learning ESL. Bakal graduan akan berpeluang menyertai penganjuran aktiviti-aktiviti seperti public speaking, choral speaking, debate, field study dan seminar kebangsaan atau antarabangsa bagi memantapkan lagi penguasaan Bahasa Inggeris.

8 semester
(Terbuka kepada Aliran Sastera)

Kerangka Kursus Pengajian

Kursus Universiti

 • KOD
 • ULP1013
 • ULP1023
 • UBI1032
 • UBI1042
 • UBM1032
 • Wajib
 • Wajib
 • KREDIT
 • /3
 • /3
 • /2
 • /2
 • /2
 • /6
 • /2
 • KURSUS
 • Pembangunan Sahsiah
 • Kenegaraan
 • English for Communication 1
 • English for Communication 2
 • Wacana Akademik Bahasa Melayu
 • Kokurikulum
 • Pengayaan Diri

Kursus Profesional Pendidikan

 • KOD
 • EDU3012
 • EDU3024
 • EDU3034
 • EDU3046
 • EDU3056
 • EDU3062
 • KREDIT
 • /2
 • /4
 • /4
 • /6
 • /6
 • /2
 • KURSUS
 • Perkembangan Pendidikan Di Malaysia: Falsafah dan Dasar
 • Pembelajaran dan Perkembangan Pelajar
 • Pengurusan Pembelajaran
 • Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 1
 • Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 2
 • Seminar Refleksi Latihan Mengajar

Latihan Mengajar

 • KOD
 • UPR4018
 • KREDIT
 • /8
 • KURSUS
 • Latihan Mengajar
 • KOD
 • BIK3013
 • BIK3023
 • BIL3013
 • BIK3033
 • BIL3023

 • BIL3083

 • BIL3103
 • BIS3013
 • BIL3053
 • BIP3033
 • BIL3093
 • BIP3013
 • BIP3043
 • BIL3063
 • BIP3023
 • BIR3996
 • BIK3043
 • KREDIT
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3

 • /3

 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /6
 • /3
 • KURSUS
 • Kemahiran Mendengar dan Bertutur
 • Kemahiran Membaca
 • Tatabahasa Bahasa Inggeris
 • Kemahiran Menulis
 • Linguistik Untuk guru Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua
 • Sosiolinguistik Dalam Konteks Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua
 • Fonetik dan Fonologi Bahasa Inggeris
 • Pengantar Kesusasteraan
 • Analisis Wacana
 • Pengujian Bahasa Inggeris di Sekolah
 • Pemerolehan Bahasa Kedua
 • Pembelajaran Bahasa Inggeris Berbantukan Komputer
 • Amalan Refleksi Di Dalam Kelas
 • Sintaksis dan Morfologi
 • Pembinaan Bahan Untuk Kelas Bahasa
 • Projek Tahun Akhir
 • Bahasa Inggeris Untuk Sains dan Teknologi

Syarat Kemasukan:

LEPASAN STPM / DIPLOMA

Mendapat sekurang-kurangnya gred berikut dalam mana-mana mata pelajaran pada peringkat STPM:

 • satu (1) Gred B (NGMP 3.00); dan
 • satu (1) Gred C+ (NGMP 2.33)
atau

Memiliki Diploma Bahasa Inggeris atau bidang pengkhususan yang relevan dengan program yang di pohon dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan Senat universiti dan mendapat sekurang - kurangnya PNGK 2.50

dan

Mendapat sekurang-kurangnya 6C dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris pada peringkat SPM;

dan

Mendapat sekurang - kurangnya Tahap 4 (Band 4) dalam Malaysian University English Test (MUET);

dan

Lulus ujian MEdSI dan Temu duga yang ditetapkan

Maklumat Lanjut:

Fakulti Bahasa
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim
Perak, Malaysia.
Tel : +605-450 5347/5349/5350
Faks: +605-4583603
Laman web: http://fb.upsi.edu.my

Kemaskini terakhir 19-12-2014 © Hakcipta 2013 Universiti Pendidikan Sultan Idris Paparan terbaik menggunakan Mozilla Firefox Versi 3+ dan Microsoft Internet Explorer Versi 8+ dengan resolusi skrin 1024 x 768
Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan | Tel : 05-4506000 | Faks : 05-4582776
(Unit Kemasukan) Tel: 05-4506929/6930/6932 | Emel : ccd@upsi.edu.my | Webmaster : azrie@ict.upsi.edu.my (05-4506917/6661)

9 7 6 5 4 3 3 Kementerian_Pendidikan_Malaysia