Ijazah Sarjana Muda

Pendidikan Khas

SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN KHAS)

Nama Kursus: Pendidikan Khas
Kod: AT10

Program Sarjana Muda Pendidikan Khas melahirkan guru Pendidikan Khas yang mempunyai kecekapan mengendali dan menguruskan pendidikan murid-murid yang berkeperluan khas. Program ini turut menyediakan bakal graduan pendidikan khas dengan pengetahuan untuk menggunakan pelbagai pendekatan dan teknik yang sesuai dan terkini dalam perancangan pengajaran dan pembelajaran bidang-bidang bermasalah pembelajaran, bermasalah pendengaran, bermasalah penglihatan dan pendidikan kanak-kanak pintar cerdas serta bidang-bidang ketidakupayaan Orang Kurang Upaya (OKU) yang lain.

8 semester
(Terbuka kepada Aliran Sastera)

Kerangka Kursus Pengajian

Kursus Universiti

 • KOD
 • ULP1013
 • ULP1023
 • UBI1032
 • UBI1042
 • UBM1032
 • Wajib
 • Wajib
 • KREDIT
 • /3
 • /3
 • /2
 • /2
 • /2
 • /6
 • /2
 • KURSUS
 • Pembangunan Sahsiah
 • Kenegaraan
 • English for Communication 1
 • English for Communication 2
 • Wacana Akademik Bahasa Melayu
 • Kokurikulum
 • Pengayaan Diri

Kursus Profesional Pendidikan

 • KOD
 • EDU3012
 • EDU3024
 • EDU3034
 • EDU3046
 • EDU3056
 • EDU3062
 • KREDIT
 • /2
 • /4
 • /4
 • /6
 • /6
 • /2
 • KURSUS
 • Perkembangan Pendidikan Di Malaysia: Falsafah dan Dasar
 • Pembelajaran dan Perkembangan Pelajar
 • Pengurusan Pembelajaran
 • Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 1
 • Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 2
 • Seminar Refleksi Latihan Mengajar

Latihan Mengajar

 • KOD
 • UPR4018
 • KREDIT
 • /8
 • KURSUS
 • Latihan Mengajar
 • KOD
 • KBK1013
 • KBK1023
 • KBK1053
 • KBK1043
 • KBK3023
 • KBK3013
 • KBK3036
 • KREDIT
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /6
 • KURSUS
 • Kanak-kanak Berkeperluan Khas
 • Dasar dan Pengurusan Pendidikan Khas
 • Intervensi Awal Kanak-kanak dalam Pendidikan Khas
 • Pengurusan Tingkah Laku dalam Pendidikan Khas.
 • Sokongan Komuniti Dalam Pendidikan Khas
 • Kokurikulum dan Rekreasi
 • Projek Tahun Akhir

a) Kursus Tumpuan Bermasalah Pembelajaran dan Bermasalah Penglihatan

 • KOD
 • KBK1013
 • _
 • KBK1023
 • _
 • KBP2013
 • _
 • KBP2023
 • KBP2033
 • KBL1013
 • KBL2013
 • KBL2023
 • _
 • KBL3013
 • KBL4023
 • KREDIT
 • /3
 • _
 • /3
 • _
 • /3
 • _
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • _
 • /3
 • /3
 • KURSUS
 • Murid-murid Pemulihan Khas dan Masalah Pembelajaran Kursus Disleksia
 • Kanak-Kanak Kerencatan Akal, Down Sindrom, Autisme dan Pelbagai Kecacatan
 • Pendidikan Seni, Muzik dan Kraf Tangan Dalam Pendidikan Khas
 • Kurikulum dan Penaksiran Murid Bermasalah Pembelajaran
 • Asas Literasi dan Komunikasi
 • Literasi Braille I
 • Literasi Braille II
 • Prinsip dan Strategi Pengajaran Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan
 • Orientasi dan Mobiliti
 • ICT Murid Bermasalah Penglihatan

b) Kursus Tumpuan Bermasalah Pembelajaran dan Bermasalah Pendengaran

 • KOD
 • KBP1013
 • _
 • KBP1023
 • _
 • KBP2013
 • _
 • KBP2023
 • KBP2033
 • KBD3034
 • KBD2013
 • KBD2023
 • _
 • KBD3013
 • KBD4023
 • KREDIT
 • /3
 • _
 • /3
 • _
 • /3
 • _
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • _
 • /3
 • /3
 • KURSUS
 • Murid-murid Pemulihan Khas dan Masalah Pembelajaran Kursus Disleksia
 • Kanak-Kanak Kerencatan Akal, Down Sindrom Autisme dan Pelbagai Kecacatan
 • Pendidikan Seni, Muzik dan Kraf tangan Dalam Pendidikan Khas
 • Kurikulum dan Penaksiran Murid Bermasalah Pembelajaran
 • Asas Literasi dan Komunikasi
 • Kod Tangan I
 • Kod Tangan II
 • Prinsip dan Strategi Pengajaran Kanak- kanak Bermasalah Pendengaran
 • Audiologi
 • Pemulihan Bahasa dan Pertuturan

c) Kursus Tumpuan Bermasalah Pembelajaran dan Bermasalah Penglihatan

 • KOD
 • KBP1013
 • _
 • KBP1023
 • _
 • KBP2013
 • _
 • KBP2023
 • KBP2033
 • KBC1013
 • KBC2013
 • KBC2023
 • KBC3013
 • KBC4023
 • KREDIT
 • /3
 • _
 • /3
 • _
 • /3
 • _
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • KURSUS
 • Murid-murid Pemulihan Khas dan Masalah Pembelajaran Kursus Disleksia
 • Kanak-Kanak Kerencatan Akal, Down Sindrom Autisme dan Pelbagai Kecacatan
 • Pendidikan Seni, Muzik dan Kraf tangan Dalam Pendidikan Khas
 • Kurikulum dan Penaksiran Murid Bermasalah Pembelajaran
 • Asas Literasi dan Komunikasi
 • Pintar Cerdas, Berbakat dan Kreatif
 • Perkembangan Fizikal Emosi dan Sosial Kanak Pintar Cerdas
 • Keupayaan Kognitif dan Kepelbagaian Kecerdasan
 • Prinsip dan Strategi Pengajaran Kanak- kanak Pintar Cerdas
 • Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak Pintar Cerdas

Syarat Kemasukan:

LEPASAN STPM / DIPLOMA

Mendapat sekurang-kurangnya gred berikut pada peringkat STPM dalam mana-mana mata pelajaran:

 • satu (1) Gred B (NGMP 3.00); dan
 • satu (1) Gred C+ (NGMP 2.33)
atau

Memiliki Diploma dalam bidang Pendidikan Khas atau bidang pengkhususan yang relevan dengan program yang dipohon dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan Senat universiti dan mendapat sekurangkurangnya PNGK 2.50;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Matematik; dan
 • Sains / Fizik / Kimia / Biologi
dan

Lulus ujian MEdSI, ujian khas dan temu duga yang ditetapkan.

Maklumat Lanjut:

Fakulti Sains Kognitif & Pembangunan Manusia
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim
Perak, Malaysia.
Tel : +605-4506038 / 6036 / 6872
Faks: +605-4583607
Laman web: http://fskpm.upsi.edu.my

Kemaskini terakhir 18-12-2014 © Hakcipta 2013 Universiti Pendidikan Sultan Idris Paparan terbaik menggunakan Mozilla Firefox Versi 3+ dan Microsoft Internet Explorer Versi 8+ dengan resolusi skrin 1024 x 768
Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan | Tel : 05-4506000 | Faks : 05-4582776
(Unit Kemasukan) Tel: 05-4506929/6930/6932 | Emel : ccd@upsi.edu.my | Webmaster : azrie@ict.upsi.edu.my (05-4506917/6661)

9 7 6 5 4 3 3 Kementerian_Pendidikan_Malaysia