Ijazah Sarjana Muda

Pendidikan Moral

SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN MORAL)

Nama Kursus: Pendidikan Moral
Kod: AT41

Program ini menyediakan graduan dengan kebolehan mengolah disiplin Pendidikan Moral sebagai salah satu mata pelajaran di peringkat sekolah rendah dan menengah bagi tujuan dikembangkan ke dalam program-program pengajian lain di sekolah. Pendidikan Moral kini penting dalam menyumbang kepada pembangunan negara. Program ini membolehkan graduan mahir dalam mengajar kaedah menyelesaikan masalah dari perspektif yang luas dan pelbagai dalam konteks Malaysia. Graduan program ini juga mampu melihat dari pelbagai sudut kepentingan hubungan manusia dengan persekitaran serta mampu bertindak sebagai agen penghubung antara pelbagai pakar khusus dalam sektor kerajaan ataupun swasta selain bidang pendidikan dalam menyelesaikan kebuntuan yang wujud dalam masyarakat.

8 semester
(Terbuka kepada Aliran Sastera)

Kerangka Kursus Pengajian

Kursus Universiti

 • KOD
 • ULP1013
 • ULP1023
 • UBI1032
 • UBI1042
 • UBM1032
 • Wajib
 • Wajib
 • KREDIT
 • /3
 • /3
 • /2
 • /2
 • /2
 • /6
 • /2
 • KURSUS
 • Pembangunan Sahsiah
 • Kenegaraan
 • English for Communication 1
 • English for Communication 2
 • Wacana Akademik Bahasa Melayu
 • Kokurikulum
 • Pengayaan Diri

Kursus Profesional Pendidikan

 • KOD
 • EDU3012
 • EDU3024
 • EDU3034
 • EDU3046
 • EDU3056
 • EDU3062
 • KREDIT
 • /2
 • /4
 • /4
 • /6
 • /6
 • /2
 • KURSUS
 • Perkembangan Pendidikan Di Malaysia: Falsafah dan Dasar
 • Pembelajaran dan Perkembangan Pelajar
 • Pengurusan Pembelajaran
 • Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 1
 • Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 2
 • Seminar Refleksi Latihan Mengajar

Latihan Mengajar

 • KOD
 • UPR4018
 • KREDIT
 • /8
 • KURSUS
 • Latihan Mengajar
 • KOD
 • LMT1013
 • LMF1013
 • LMS1013
 • LMS1023
 • LMF2013
 • LMK2013
 • LMP2013
 • LMK2033
 • LMS2013
 • LMP2023
 • LMN2013
 • LMK3013
 • LMS3013
 • LMN3023
 • LMS3023
 • LMR4013
 • LMR4026
 • KREDIT
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /6
 • KURSUS
 • Pengantar Pendidikan Moral
 • Akhlak Islam
 • Pendidikan Moral di Malaysia
 • Institusi Keluarga, Sekolah dan
 • Pendidikan Moral
 • Teori Etika dan Moral
 • Moral Dari Perspektif Agama
 • Psikologi Perkembangan Moral
 • Bimbingan Pembangunan Insan
 • Pendidikan Pelbagai Budaya
 • Pembentukan dan Perubahan Sikap
 • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
 • Etika dan Undang-Undang
 • Devian Sosial
 • Etika Profesional
 • Isu-Isu Moral
 • Kaedah Penyelidikan Moral
 • Projek Tahun Akhir

Syarat Kemasukan:

LEPASAN STPM

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut;

 • Usuludin
 • Sejarah
 • Bahasa Melayu
 • Kesusasteraan Melayu
dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran lain;


dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut :

 • Pendidikan Islam / Pendidikan Moral
dan

Lulus ujian MEdSI, ujian khas dan temu duga yang ditetapkan.

Maklumat Lanjut:

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim
Perak, Malaysia.
Tel : +605-4505047 / 6621 / 5043
Faks: +605-4598606
Laman web: http://fssk.upsi.edu.my

Kemaskini terakhir 22-12-2014 © Hakcipta 2013 Universiti Pendidikan Sultan Idris Paparan terbaik menggunakan Mozilla Firefox Versi 3+ dan Microsoft Internet Explorer Versi 8+ dengan resolusi skrin 1024 x 768
Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan | Tel : 05-4506000 | Faks : 05-4582776
(Unit Kemasukan) Tel: 05-4506929/6930/6932 | Emel : ccd@upsi.edu.my | Webmaster : azrie@ict.upsi.edu.my (05-4506917/6661)

9 7 6 5 4 3 3 Kementerian_Pendidikan_Malaysia