Ijazah Sarjana Muda

Pendidikan Sejarah

SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SEJARAH)

Nama Kursus: Pendidikan Sejarah
Kod: AT32

Program ini melahirkan graduan yang mempunyai pengetahuan yang mendalam dan kemahiran profesional dalam bidang Sejarah. Pendidikan Sejarah merupakan mata pelajaran teras bagi setiap sekolah di Malaysia. Pengajaran ilmu sejarah penting dalam melahirkan generasi yang memahami sejarah tanah air mereka sendiri dan juga dunia bagi mengelakkan generasi muda mengulangi kesilapan masa lampau dan bijak menghargai kehidupan. Data teknologi maklumat merupakan aplikasi penting dalam pengajaran dan pembelajaran sejarah dan ia merangsang kemahiran berfikir dan melahirkan graduan sejarah mahir komputer dalam aktiviti mendapatkan sumber maklumat.

8 semester
(Terbuka kepada ---)

Kerangka Kursus Pengajian

Kursus Universiti

 • KOD
 • ULP1013
 • ULP1023
 • UBI1032
 • UBI1042
 • UBM1032
 • Wajib
 • Wajib
 • KREDIT
 • /3
 • /3
 • /2
 • /2
 • /2
 • /6
 • /2
 • KURSUS
 • Pembangunan Sahsiah
 • Kenegaraan
 • English for Communication 1
 • English for Communication 2
 • Wacana Akademik Bahasa Melayu
 • Kokurikulum
 • Pengayaan Diri

Kursus Profesional Pendidikan

 • KOD
 • EDU3012
 • EDU3024
 • EDU3034
 • EDU3046
 • EDU3056
 • EDU3062
 • KREDIT
 • /2
 • /4
 • /4
 • /6
 • /6
 • /2
 • KURSUS
 • Perkembangan Pendidikan Di Malaysia: Falsafah dan Dasar
 • Pembelajaran dan Perkembangan Pelajar
 • Pengurusan Pembelajaran
 • Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 1
 • Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 2
 • Seminar Refleksi Latihan Mengajar

Latihan Mengajar

 • KOD
 • UPR4018
 • KREDIT
 • /8
 • KURSUS
 • Latihan Mengajar
 • KOD
 • LSA1033
 • LSA2033
 • LSA3033
 • LSA4033
 • LSD2043
 • LSE2073
 • LSE3073
 • LSI2053
 • LSI3053
 • LSM1023
 • LSM2023
 • LSM3033
 • LSM4023
 • LSP1013
 • LSP3013
 • LSP4016
 • LSS3063
 • KREDIT
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /6
 • /3
 • KURSUS
 • Prasejarah dan Protosejarah Asia Tenggara
 • Asia Tenggara Abad Ke-9 Hingga 18
 • Asia Tenggara Abad Ke-19
 • Asia Tenggara Abad Ke-20
 • Eropah: 1500-1800
 • Asia Timur Abad Ke-19
 • Asia Timur Abad Ke-20
 • Islam di Asia Barat
 • Islam di Asia Tenggara
 • Malaysia: Melaka Hingga Negeri-negeri Melayu Baru
 • Malaysia Abad Ke-19
 • Sejarah Sosioekonomi Malaysia
 • Malaysia Abad Ke-20
 • Sejarah dan Pensejarahan
 • Penyelidikan dan Penulisan Sejarah
 • Projek Penyelidikan
 • Asia Selatan Abad ke- 20

Syarat Kemasukan:

LEPASAN STPM / DIPLOMA

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Sejarah; dan
 • mana-mana satu (1) mata pelajaran lain
atau

Memiliki Diploma dalam bidang Sejarah / Sejarah & Tamadun / Perhubungan Antarabangsa / Kajian Antarabangsa / Sains Politik / atau bidang pengkhususan yang relevan dengan program yang dipohon dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan Senat universiti dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Sejarah
dan

Lulus ujian MEdSI, ujian khas dan temu duga yang ditetapkan.

Maklumat Lanjut:

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim
Perak, Malaysia.
Tel : +605-4505047 / 6621 / 5043
Faks: +605-4598606
Laman web: http://fssk.upsi.edu.my

Kemaskini terakhir 22-12-2014 © Hakcipta 2013 Universiti Pendidikan Sultan Idris Paparan terbaik menggunakan Mozilla Firefox Versi 3+ dan Microsoft Internet Explorer Versi 8+ dengan resolusi skrin 1024 x 768
Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan | Tel : 05-4506000 | Faks : 05-4582776
(Unit Kemasukan) Tel: 05-4506929/6930/6932 | Emel : ccd@upsi.edu.my | Webmaster : azrie@ict.upsi.edu.my (05-4506917/6661)

9 7 6 5 4 3 3 Kementerian_Pendidikan_Malaysia