Ijazah Sarjana Muda

Pendidikan Muzik

SARJANA MUDA PENDIDIKAN (MUZIK)

Nama Kursus: Pendidikan Muzik
Kod: AT22

Program ini melahirkan pendidik muzik yang berketrampilan dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Kandungan kurikulum program ini digubal untuk membentuk pendidik muzik yang mempunyai pengetahuan, berkemahiran dan mempunyai keyakinan yang tinggi dalam seni persembahan serta pendidikan muzik. Ia sangat penting dalam tugas melaksanakan kurikulum dan aktiviti ko-kurikulum muzik di sekolah. Graduan akan memiliki pengetahuan dan kemahiran muzik bersama aspek pedagogi pendidikan muzik yang akan menjadikan graduan seorang pendidik muzik yang berwibawa, peka dan responsif kepada isu-isu semasa dalam Pendidikan Muzik. Graduan juga mampu merancang, membina dan membuat penilaian dalam meningkatkan tahap kualiti pendidikan melalui penyelidikan dan sentiasa berusaha untuk meningkatkan kemahiran muzik dan aplikasi ICT dalam perkembangan seni muzik tanah air.

8 semester
(Terbuka kepada Aliran Sains dan Aliran Sastera)

Kerangka Kursus Pengajian

Kursus Universiti

 • KOD
 • ULP1013
 • ULP1023
 • UBI1032
 • UBI1042
 • UBM1032
 • Wajib
 • Wajib
 • KREDIT
 • /3
 • /3
 • /2
 • /2
 • /2
 • /6
 • /2
 • KURSUS
 • Pembangunan Sahsiah
 • Kenegaraan
 • English for Communication 1
 • English for Communication 2
 • Wacana Akademik Bahasa Melayu
 • Kokurikulum
 • Pengayaan Diri

Kursus Profesional Pendidikan

 • KOD
 • EDU3012
 • EDU3024
 • EDU3034
 • EDU3046
 • EDU3056
 • EDU3062
 • KREDIT
 • /2
 • /4
 • /4
 • /6
 • /6
 • /2
 • KURSUS
 • Perkembangan Pendidikan Di Malaysia: Falsafah dan Dasar
 • Pembelajaran dan Perkembangan Pelajar
 • Pengurusan Pembelajaran
 • Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 1
 • Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 2
 • Seminar Refleksi Latihan Mengajar

Latihan Mengajar

 • KOD
 • UPR4018
 • KREDIT
 • /8
 • KURSUS
 • Latihan Mengajar
 • KOD
 • SMT1011
 • SMT1562
 • SMT1572
 • SMT1582
 • SMT1061
 • SMT1071
 • SMT2592
 • SMT1092
 • SMT1102
 • SMT2112
 • SMT1122
 • SMT2131
 • SMT2141
 • SMT2151
 • SMT2162
 • SMT2172
 • SMT2182
 • SMT2602
 • SMT2211
 • SMT2221
 • SMT2231
 • SMT2242
 • SMT3271
 • SMP1052
 • SM 2202
 • SMP2252
 • SMP2262
 • SMP3282
 • SMP3293
 • SMP3303
 • SMP3313
 • SMP4323
 • SMP4333
 • KREDIT
 • /1
 • /2
 • /2
 • /2
 • /1
 • /1
 • /2
 • /2
 • /2
 • /2
 • /2
 • /1
 • /1
 • /1
 • /2
 • /2
 • /2
 • /2
 • /1
 • /1
 • /1
 • /2
 • /1
 • /2
 • /2
 • /2
 • /2
 • /2
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • /3
 • KURSUS
 • Kompang
 • Aural 1 (Seni Mendengar 1)
 • Percussion (Genderang)
 • Vocal Technique (Teknik Vokal)
 • Gamelan
 • Vocal Ensemble 1
 • Tonal Harmony 1 (Harmoni Suara 1)
 • Aural 2 (Seni mendengar 2)
 • Woodwind Technique
 • Strings Technique
 • Piano Proficiency (Kecekapan Mainan Piano)
 • Cak lempong
 • Instrumental Ensemble 1
 • Vocal Ensemble 2
 • Tonal Harmony 2 (Harmoni Suara 2)
 • Brass Technique
 • Conducting
 • Keyboard Applications (Aplikasi Keyboard)
 • Studio
 • Instrumental Ensemble 2
 • Vocal Ensemble 3
 • Arranging 1
 • Instrumental Ensemble 2
 • Music Appreciation (Aprisiasi Muzik)
 • Composition
 • Muzik Tradisional Malaysia
 • Sejarah Muzik Barat
 • Muzik dan Masyarakat
 • Teknologi Pendidikan Muzik
 • Asas Pendidikan Muzik
 • Pengenalan Kepada Penyelidikan Pendidikan Muzik
 • Pendekatan Intergrasi Pendidikan Muzik
 • Projek Persembahan Tahun Akhir

Syarat Kemasukan:

LEPASAN STPM / DIPLOMA

Mendapat sekurang-kurangnya gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran tidak termasuk Pengajian Am

atau

Memiliki Diploma dalam bidang Muzik/Seni Persembahan/Vokal atau bidang pengkhususan yang relevan dengan program yang di pohon dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan Senat universiti dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50

dan

Lulus ujian MEdSI, ujian khas dan temu duga yang ditetapkan.

Maklumat Lanjut:

Fakulti Seni & Muzik
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim
Perak, Malaysia.
Tel : +605-4506702 / 6704 / 6711
Faks: +605-4583602
Laman web: http://fsm.upsi.edu.my

Kemaskini terakhir 21-12-2014 © Hakcipta 2013 Universiti Pendidikan Sultan Idris Paparan terbaik menggunakan Mozilla Firefox Versi 3+ dan Microsoft Internet Explorer Versi 8+ dengan resolusi skrin 1024 x 768
Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan | Tel : 05-4506000 | Faks : 05-4582776
(Unit Kemasukan) Tel: 05-4506929/6930/6932 | Emel : ccd@upsi.edu.my | Webmaster : azrie@ict.upsi.edu.my (05-4506917/6661)

9 7 6 5 4 3 3 Kementerian_Pendidikan_Malaysia