Fakulti

fakultiDari Perniagaan hingga ke Seni, Bahasa hingga ke Sains dan Teknologi, sesungguhnya kerjaya anda boleh diteruskan dengan kami di UPSI. Kami menawarkan lebih 100 program untuk para mahasiswa, graduan, kedoktoran, dan ijazah khas melalui fakulti-fakulti kami. Layari pautan-pautan di bawah untuk sepintas gambaran fakulti-fakulti kami, dan kemudian anda boleh mengakses laman web fakulti berkenaan untuk maklumat yang lebih terperinci.

SENARAI FAKULTI FAKULTI

MAKLUMAT LANJUT SENARAI FAKULTI FAKULTI

Fakulti Bahasa dan Komunikasi

Fakulti Bahasa dan Komunikasi telah berusaha ke arah menghasilkan pendidik yang kompeten dan efisien di dalam bahasa, kebudayaan dan sastera serta dapat membina satu generasi dengan akhlak yang mulia.

pengenalan lawat laman

Fakulti Muzik dan Seni Persembahan

Program-program kurikulum dan latihan amali kami menyediakan pelajar-pelajar untuk meneruskan kerjaya dalam pentadbiran seni dan muzik, seni studio, serta program-program graduan dalam bidang akademik dan profesional.

pengenalan lawat laman

Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia

Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia adalah teras kepada semua program pendidikan di universiti ini. Ia menawarkan program di peringkat Ijazah Sarjana Muda, Sarjana dan Doktor Falsafah yang memberi tumpuan kepada bidang pendidikan.

pengenalan lawat laman

Fakulti Sains dan Matematik

Fakulti Sains dan Matematik adalah khusus untuk menyediakan para pelajar dengan rangsangan intelektual dan fizikal yang diperlukan untuk komitmen sepanjang hayat yang tahan lama dan kefahaman kepada persekitaran.

pengenalan lawat laman

Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif

Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif sentiasa bersedia mendepani cabaran sempadan Teknologi Maklumat yang merupakan asas pengetahuan kita bersama.

pengenalan lawat laman

Fakulti Pengurusan dan Ekonomi

Fakulti Pengurusan dan Ekonomi memberi sumbangan yang signifikan dalam perniagaan dan kerjaya-kerjaya melalui pengajarannya, penyelidikan dan berhubungan dengan dunia perniagaan, perdagangan dan ekonomi.

pengenalan lawat laman

Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan

Misi Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan di UPSI menyediakan pelajar-pelajar dengan skil-skil intelektual dan fizikal yang penting untuk maksimumkan potensi mereka.

pengenalan lawat laman

Fakulti Sains Kemanusiaan

Pengajian Sains Kemanusiaan adalah antara bidang disiplin pelajaran di mana kaedah analisis dari berbagai-bagai jenis bidang dalam kemanusiaan dan sains sosial digunakan untuk mempelajari hubungan di antara sains, teknologi dan masyarakat.

pengenalan lawat laman

Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional

Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional ditubuhkan pada 1 Jun 2010.

pengenalan lawat laman

Institut Pengajian Siswazah

Institut Pengajian Siswazah (IPS) Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) dahulunya dikenali sebagai Unit Pascasiswazah ditubuhkan sejak penubuhan UPSI pada tahun 1997. Pada tahun 2000, Unit Pascasiswazah telah dinaikkan taraf ke Pusat Pengajian Siswazah. Pada 1 Oktober 2005, ia dinaikkan taraf ke Institut Pengajian Siswazah bagi meningkatkan fungsi dan memenuhi keperluan mengembangkan Program Pengajian Siswazah di peringkat Sarjana dan Doktor Falsafah.

pengenalan lawat laman
Kemaskini terakhir 21-12-2014 © Hakcipta 2013 Universiti Pendidikan Sultan Idris Paparan terbaik menggunakan Mozilla Firefox Versi 3+ dan Microsoft Internet Explorer Versi 8+ dengan resolusi skrin 1024 x 768
Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan | Tel : 05-4506000 | Faks : 05-4582776
(Unit Kemasukan) Tel: 05-4506929/6930/6932 | Emel : ccd@upsi.edu.my | Webmaster : azrie@ict.upsi.edu.my (05-4506917/6661)

9 7 6 5 4 3 3 Kementerian_Pendidikan_Malaysia