Senat

Canselor | Pro-Canselor | Naib Canselor | Timbalan Naib Canselor | Senat
Ahli Lembaga Pengarah | Pengurusan Eksekutif | Dekan | Ketua Jabatan | UPSI Holdings

PENGERUSI

Prof. Dato' Dr. Zakaria b. Kasa
Naib Canselor

AHLI-AHLI

Prof. Dr. Omar b. Abdull Kareem
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

Prof. Dato' Dr. Noraini bt. Idris
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

ACP (KEHORMAT) Prof. Madya Dato' Paduka Dr. Junaidi b. Abu Bakar
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

Puan Hajah Khadijah bt. Hamdan
Bendahari

Puan Rusliza binti Yaacob
Ketua Pustakawan

Prof. Dr. Mohamad Suhaily Yusri bin Che Ngah
Dekan, Institut Pengajian Siswazah (IPS)

Prof. Dr. Amir Hassan bin Dawi
Dekan, Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia (FPPM)

Prof. Madya Dr. Zulkifley bin Mohamed
Dekan, Fakulti Sains dan Matematik (FSMT)

Prof. Madya Dr. Julismah binti Jani
Dekan, Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan (FSSKJ)

Prof. Madya Dr. Syed Abdul Malik bin Syed Mohamad
Dekan, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional (FPTV)

Prof. Madya Zaharul Lailiddin bin Saidon
Dekan, Fakulti Muzik dan Seni Persembahan (FMSP)

Prof. Madya Dr. Rohila bt. Yusof
Dekan, Fakulti Pengurusan dan Ekonomi (FPE)

Prof. Madya Dr. Raja Nor Safinas binti Raja Harun
Dekan, Fakulti Bahasa dan Komunikasi (FBK)

Dr. Maizatul Hayati binti Mohamad Yatim
Dekan, Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif (FSKIK)

Prof. Dr. Mahzan bin Arshad
Dekan, Institut Pengajian Siswazah

Prof. Dr. Rosly b. Jaafar
Profesor, Fakulti Sains dan Matematik

Prof. Dr. Mohammed Zin b. Nordin
Profesor, Fakulti Bahasa dan Komunikasi

Prof. Dr. Rahmattullah Khan b. Abdul Wahab Khan
Profesor, Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia

Prof. Emeritus Dr. Nagendralingan a/l Ratnavadivel
Professor, Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia

Prof. Emeritus Dr. Othman b. Lebar
Profesor, Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia

Prof. Dr. Mohamad b. Ibrahim
Profesor, Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif

Prof. Dato' Dr . Hassan  Basri bin Awang Mat Dahlan
Profesor, Fakulti Bahasa dan Komunikasi

Prof. Emeritus Dato' Dr. Aminah binti Ayob
Profesor, Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia

Prof. Dr. Ramlee bin Mustapha
Profesor, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional

Prof. Dr. Hamirdin bin Ithnin
Profesor, Fakulti Sains Kemanusiaan

Prof. Dr. Sopia binti Yassin
Profesor, Fakulti Sains dan Matematik

Prof. Madya Dr. Tajul Shuhaizam bin Haji Said
Pengarah, Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi

Dr. Shakinaz bt. Desa
Pengarah, Bahagian Pembangunan Akademik dan Kualiti

Dr. Khalip bin Musa
Pengarah, Pusat Program Luar

Tuan Haji Mohd Nazri b. Md Saad
Ketua Pegawai Maklumat (CIO), Pusat ICT

SETIAUSAHA

En. Mohd Faizi bin Othman
Pendaftar

URUS SETIA

Puan Hajah Azzah bt. Abdul Latiff
Ketua Timbalan Pendaftar (Akademik)

Puan Hajah Maskana bt. Ahmad
Timbalan Pendaftar (Akademik)

Tarikh Kemaskini : 13 Oktober 2014
Sumber : Bahagian Hal Ehwal Akademik

Kemaskini terakhir 20-12-2014 © Hakcipta 2013 Universiti Pendidikan Sultan Idris Paparan terbaik menggunakan Mozilla Firefox Versi 3+ dan Microsoft Internet Explorer Versi 8+ dengan resolusi skrin 1024 x 768
Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan | Tel : 05-4506000 | Faks : 05-4582776
(Unit Kemasukan) Tel: 05-4506929/6930/6932 | Emel : ccd@upsi.edu.my | Webmaster : azrie@ict.upsi.edu.my (05-4506917/6661)

9 7 6 5 4 3 3 Kementerian_Pendidikan_Malaysia