Pusat Perhubungan Alumni

PUSAT PERHUBUNGAN ALUMNI
JABATAN HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI UPSI

Pusat Perhubungan Alumni UPSI ditubuhkan pada 6 Jun 2002, selaras dengan kewujudan pentadbiran alumni di Jabatan Hal Ehwal Pelajar (JHEPA) . Bahagian ini diletakkan di bawah pentadbiran Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni. Bahagian ini bertanggungjawab menyelaras, melaksana dan memantau setiap aktiviti yang melibat alumni di samping mengukuhkan hubungan dua hala yang berterusan di antara alumni dengan universiti. Pada peringkat awal penubuhan, pengurusan bahagian ini diletak di bawah tanggungjawab seorang Penolong Pendaftar dan seorang Pembantu Tadbir. Pada 1 Mac 2011, jawatan Penyelaras telah diwujudkan dan Profesor Madya Dr. Abdul Halim Ali telah dilantik sebagai Penyelaras Bahagian Alumni JHEPA yang pertama. Bahagian Alumni JHEPA meneruskan usaha meningkatkan kesedaran ahli terhadap peranan Ibu Kandung dalam membangunkan potensi diri ahli serta membantu membantu UPSI ke arah kemajuan yang lebih membanggakan.

PORTAL ALUMNI

Semua alumni UPSI adalah diminta untuk mendaftar kan diri anda.
Portal : http://palumni.upsi.edu.my

MAKLUMAT LANJUT

Pusat Perhubungan Alumni,
Aras 3, Blok A,
Jab 35900 Tanjong Malim,
Perak Darul Ridzuan
Telefon :605-450 5324 / 5325
Faks : 605-458 3606
Laman Web : http://alumni.upsi.edu.my

Kemaskini terakhir 21-12-2014 © Hakcipta 2013 Universiti Pendidikan Sultan Idris Paparan terbaik menggunakan Mozilla Firefox Versi 3+ dan Microsoft Internet Explorer Versi 8+ dengan resolusi skrin 1024 x 768
Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan | Tel : 05-4506000 | Faks : 05-4582776
(Unit Kemasukan) Tel: 05-4506929/6930/6932 | Emel : ccd@upsi.edu.my | Webmaster : azrie@ict.upsi.edu.my (05-4506917/6661)

9 7 6 5 4 3 3 Kementerian_Pendidikan_Malaysia