Lembaga Pengarah Universiti Pendidikan Sultan Idris (LPU) adalah pihak berkuasa tertinggi Universiti yang dilantik oleh Menteri sebagai badan yang mengelola, membuat dasar, dan mengawasi hal-hal berkaitan tadbir urus Universiti secara keseluruhannya. LPU adalah pemegang kuasa legislatif atau perundangan yang boleh bertindak untuk menyemak dan menyeimbangkan (check and balance) kuasa-kuasa pihak berkuasa Universiti yang lain.

PENGERUSI
YBhg. Puan Sri Rohani Parkash binti Abdullah

AHLI

YBhg. Profesor Dato’ Dr. Mohammad Shatar bin Sabran
Naib Canselor

YBhg. Dato’ Shamsul Azri bin Abu Bakar
Kementerian Kewangan Malaysia

YBrs. Prof. Madya Dr. Wan Zuhainis binti Saad
Jabatan Pendidikan Tinggi Malaysia

YBrs. Prof. Dr. Siti Eshah binti Mokshein
Profesor, Universiti Pendidikan Sultan Idris

YBhg. Dato’ Abdul Raof bin Hussin
Persatuan Yayasan Guru Malaysia Berhad (YGMB)

YBhg. Datuk Dr. Haji Azhar bin Ahmad
Wakil bagi membantu Lembaga (Pengetahuan dan Pengalaman)

YBhg. Tan Sri Dato’Sri Prof. Emeritus Ir. Dr. Sahol Hamid bin Abu Bakar
Mewakili sektor Swasta

YBhg. Datuk Dr. Roziah Omar
Mewakili sektor Swasta

YBhg. Dato’ Haji Ahmad bin Haji Burak
Mewakili Alumni

SETIAUSAHA

YBrs. En. Helmi Zaifura bin Abdul Rahman
Pendaftar


Tarikh Kemaskini : 05 Oktober 2020
Sumber : Bahagian Governan

Newsletter