IJAZAH SARJANA & DOKTOR FALSAFAH

INSTITUT PENGAJIAN SISWAZAH

Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjung Malim,
Perak Darul Ridzuan

Tel : +605 – 4505482 / 5490 / 5485 / 5480 / 5494 / 5491 / 5473
Faks : +605 – 459 4649
E-mel : ips@upsi.edu.my

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA

#cemerlangbersama #upsibest #UPSIMalaysia
#upsino1pendidikan #upsino1education
#Malaysiamembaca #upsithenextlevel
Bahagian Hal Ehwal Akademik UPSI

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
UNIVERSITI NO.1 PENDIDIKAN | NO.1 EDUCATION UNIVERSITY

WARGANEGARA MALAYSIA

Pelajar-pelajar adalah dinasihati untuk memeriksa iklan-iklan dalam akhbar-akhbar itu dan Kementerian Pelajaran Tinggi / laman-laman web UPSI untuk kedua-dua pengambilan September dan Februari.

AMBILAN SEPTEMBER
Permohonan kemasukan ke UPSI adalah melalui sistem aplikasi dalam talian Kementerian Pengajian Tinggi (ttp://www.mohe.gov.my) bagi ambilan September. Pelajar-pelajar dikehendaki membeli UNIK ID IJAZAH bagi ambilan September daripada Bank Simpanan National (BSN).

AMBILAN FEBRUARI

Permohonan kemasukan ke UPSI adalah melalui sistem aplikasi dalam talian Laman Web UPSI (http://www.upsi.edu.my/online) bagi ambilan Februari. Pelajar-pelajar dikehendaki membeli BITARA ID IJAZAH daripada Bank Simpanan National (BSN).

PROGRAM DIPLOMA

#cemerlangbersama #upsibest #UPSIMalaysia
#upsino1pendidikan #upsino1education
#Malaysiamembaca #upsithenextlevel
Bahagian Hal Ehwal Akademik UPSI

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
UNIVERSITI NO.1 PENDIDIKAN | NO.1 EDUCATION UNIVERSITY

WARGANEGARA MALAYSIA

Pelajar-pelajar adalah dinasihati untuk memeriksa iklan-iklan dalam akhbar-akhbar itu dan Kementerian Pelajaran Tinggi / laman-laman web UPSI untuk kedua-dua pengambilan Jun dan November

AMBILAN JUN
Permohonan kemasukan ke UPSI adalah melalui sistem aplikasi dalam talian Kementerian Pengajian Tinggi (ttp://www.mohe.gov.my) bagi ambilan Jun. Pelajar-pelajar dikehendaki membeli UNIK ID DIPLOMA bagi ambilan JUN daripada Bank Simpanan National (BSN).

AMBILAN NOVEMBER

Permohonan kemasukan ke UPSI adalah melalui sistem aplikasi dalam talian Laman Web UPSI (http://www.upsi.edu.my/online) bagi ambilan November. Pelajar-pelajar dikehendaki membeli BITARA ID Diploma daripada Bank Simpanan National (BSN).

Tarikh Kemaskini : 18 MEI 2020