FAKTA & ANGKA

 1. Persekitaran Pembelajaran yang Kondusif
  • Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) merupakan salah satu universiti awam utama terkemuka di Malaysia yang mendukung komuniti pembelajaran pelajar dan fakulti. Terkenal sebagai kepimpinan pendidikan guru, UPSI menyediakan program-program inovatif serta pembelajaran sepanjang hayat. Kedudukan UPSI adalah konsisten diantara universiti-universiti utama Malaysia.

 2. Maklumat Umum
  • Kampus Sultan Abdul Jalil Shah (Kampus Induk) – 80 ekar
  • Kampus Sultan Azlan Shah, Proton City – 800 ekar

 3. Fakulti
  • Jumlah Fakulti – 9
   Institut Pengajian Siswazah – 1

 4. Jumlah Pelajar UPSI
  • Ijazah Sarjana Muda
   Jumlah Pelajar 2017/2018 : 11,764
   Jumlah Pelajar Lelaki : 3197
   Jumlah Pelajar Perempuan : 8567

   Diploma
   Diploma : 2,611
   Jumlah Pelajar Lelaki : 798
   Jumlah Pelajar Perempuan : 1813

   Pelajar Antarabangsa (Ijazah Sarjana Muda)
   Jumlah Pelajar Antarabangsa : 93
   Lelaki : 56
   Perempuan : 37

   12 buah negara pelajar antarabangsa :
   Aruba (1), Bangladesh (40), China (26), Egypt (1), Indonesia (5), Myanmar (3), Nigeria (1), Saudi Arabia (1),  Syrian Arab Republic (2), Thailand (10), Turkey (1) dan Uzbekistan (1).

   *Data sehingga 20 November 2017

   Pasca Siswazah
   Jumlah Pelajar 2017/2018 : 6,597
   Ijazah Sarjana : 5,376
   Doktor Falsafah : 1,198
   Doktor Pendidikan : 23

   Jumlah Pelajar Lelaki Ijazah Sarjana : 1461
   Jumlah Pelajar Perempuan Ijazah Sarjana : 3915

   Jumlah Pelajar Lelaki Doktor Falsafah : 605
   Jumlah Pelajar Perempuan Doktor Falsafah : 593

   Jumlah Pelajar Lelaki Doktor Pendidikan : 10
   Jumlah Pelajar Perempuan Doktor Pendidikan : 13

   Pelajar Antarabangsa : 476
   Jumlah Pelajar Lelaki Ijazah Sarjana : 89
   Jumlah Pelajar Perempuan Ijazah Sarjana : 98

   Jumlah Pelajar Lelaki Doktor Falsafah : 206
   Jumlah Pelajar Perempuan Doktor Falsafah : 83

   Jumlah Pelajar Lelaki Doktor Pendidikan : 0
   Jumlah Pelajar Perempuan Doktor Pendidikan : 0

   28 buah negara pelajar antarabangsa :
   Arab Saudi (1), Aruba (2), Bangladesh (22), China (25), Egypt (1), India (1), Indonesia (162), Iran (2), Iraq (110), Japan (1), Jordan (10), Libya (28), Namibia (10), Nigeria (10), Oman (20, Pakistan (8), Palestin (5), Philippines (14), Singapore (5), Somalia (1), Sri Lanka (10), Sudan (2), Switzerland (1), Syria (2), Thailand (10), United Arab Emirates (34), Uzbekistan (2) dan Yemen (4).

   Kakitangan UPSI
   Jumlah Kakitangan UPSI : 2,065

   Kakitangan Akademik (Tetap & Kontrak) : 846
   Lelaki : 388
   Perempuan : 458

   Kakitangan Bukan Akademik (Tetap & Kontrak) : 1,219
   Lelaki : 664
   Perempuan : 555

   Kakitangan Antarabangsa : 33
   Lelaki : 20
   Perempuan : 13

   15 buah negara kakitangan antarabangsa :
   Australia (1), China (1), India (3), Indonesia (8), Iran (3), Iraq (3), Korea Selatan (1), Nigeria (1), Pakistan (3) Palestin (2), Sudan (2), Turki (1), USA (1), Uzbekistan (2), Filipina (1)

 5. Sejarah dan Tradisi
  • Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) menyambut ulang tahunnya pada 1 Mei setiap tahun. Sejarah penubuhannya disusuli dengan penubuhannya pada 1922 sebagai sebuah institusi pendidikan terawal di Malaysia dengan nama Sultan Idris Training College (SITC). Warna korporat UPSI adalah Biru Kelasi dan Merah.

 6. Pengurusan Tertinggi Universiti
  • Canselor
   Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Perak Darul Ridzuan, Tuanku Zara Salim

   Pro Canselor
   1. Tan Sri Datuk Seri Panglima Dr. Abdul Rahman Arshad
   2. Academician Profesor Tan Sri Dato’ Sri Dr. Zakri Abdul Hamid
   3. Tan Sri Dato’ Haji Alimuddin bin Haji Mohd Dom

   Pengerusi, Ahli Lembaga Pengarah UPSI
   Y.Bhg. Tan Sri Dato’ Seri Dr. Wan Mohd Zahid bin Mohd Noordin

   Naib Canselor
   YBhg. Profesor Dato’ Dr. Mohammad Shatar bin Sabran

   Timbalan Naib Canselor
   1. Prof. Dr. Mohd Sahandri Gani bin Hamzah (Akademik & Antarabangsa)
   2. Prof. Dr. Mohd Sahandri Gani bin Hamzah (Penyelidikan dan Inovasi)
       Menjalankan Tugas Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
   3. Prof. Madya Dr. Md. Amin bin Md. Taff (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

 7. Maklumat lanjut :
  • Laman Web UPSI
   http://www.upsi.edu.my/Talian Utama UPSI
   +605 450 6000 (Talian Am)
   +605 450 6332 / 6334 / 6661 (Bahagian Komunikasi Korporat)
   +605 450 5090  (Bahagian Hal Ehwal Antarabangsa)
   +605 450 6929 / 6930 / 6932  (Unit Kemasukan, Bahagian Hal Ehwal Akademik)

Tarikh Kemaskini : 10 Disember 2018

Sumber :
1. Bahagian Hal Ehwal Akademik
2. Institut Pengajian Siswazah
3. Bahagian Sumber Manusia
4. Bahagian Governan
5. Bahagian Komunikasi Korporat

Newsletter