Maklumat Lanjut :

Institut Pengajian Siswazah
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim,
Perak Darul Ridzuan

Tel : +605 – 450 5482 / 5490 / 5485 / 5480 / 5494 / 5491 / 5473

e-Mel : ips@upsi.edu.my

Maklumat Lanjut :

Bahagian Hal Ehwal Akademik
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim,
Perak Darul Ridzuan

Tel : +605 – 450 6932 / 6930 / 6929
e-Mel : akademik@upsi.edu.my

Maklumat Lanjut :

Bahagian Hal Ehwal Antarabangsa
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim,
Perak Darul Ridzuan

Tel : +605 – 450 5090 / 5152 / 6176
Faks : +605 – 459 8134
e-Mel : imc@upsi.edu.my

 

Newsletter