<< Akan di kemaskini >>
Naib Canselor UPSI

Prof. Dr. Marzita binti Puteh
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

Prof. Dr. Suriani binti Abu Bakar
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

Prof. Dato’ Dr. Md. Amin bin Md. Taff
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

YBrs. En. Helmi Zaifura bin Abdul Rahman
Pendaftar

En. Mohamad Najib bin Haji Mohamed
Bendahari

Cik Noriha binti Muhammad
Ketua Pustakawan (Menjalankan Tugas)

Ir. Zulkefly bin Mohd Yusof
Pengarah, Jabatan Pembangunan dan Pengurusan Harta Benda

Mejar (B) Mohd Ramli bin Othman
Penasihat Undang-undang, Bahagian Perundangan


Tarikh Kemaskini : 23 Mac 2021
Sumber : Jabatan Canselori

PENGERUSI

<< Akan di kemaskini >>
Fungsi Naib Canselor

AHLI-AHLI

Prof. Dr. Marzita binti Puteh
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

Prof. Dr. Suriani binti Abu Bakar
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

Prof. Dato’ Dr. Md Amin bin Md Taff
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

Prof. Madya Dr. Mohd Hairy bin Ibrahim
Dekan, Fakulti Sains Kemanusiaan (FSK)

Prof. Madya Dr. Abdul Rahim Bin Razalli
Dekan, Fakulti Pembangunan Manusia (FPM)

Dr. Mohd Asri bin Mohd Noor
Dekan, Fakulti Pengurusan dan Ekonomi (FPE)

Prof. Madya Dr. Haniza Hanim binti Mohd Zain
Dekan, Fakulti Sains dan Matematik (FSM)

Prof. Madya Dr. Abdul Rahim Bin Mohd Shariff
Dekan, Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan (FSSK)

Prof. Madya Dr. Mohd. Kipli bin Abdul Rahman
Dekan, Fakulti Muzik dan Seni Persembahan (FMSP)

Prof. Madya Dr. Mazura @ Mastura Muhammad
Dekan, Fakulti Bahasa dan Komunikasi (FBK)

Prof. Madya Dr. Mohd Zahuri bin Khairani
Dekan, Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif (FSKIK)

Prof. Madya Dr. Ridwan bin Che Rus
Dekan, Fakulti Teknikal dan Vokasional (FTV)

Prof. Madya Dr. Ramlee bin Ismail
Dekan, Institut Pengajian Siswazah

Prof. Madya Dr. Tajul Shuhaizam bin Haji Said
Pengarah, Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi (RMIC) &
Profesor, Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif (FSKIK)

En. Sasigaran A/L Moneyam
Pengarah, Pusat Bahasa dan Pengajian Umum

Prof. Dr. Ramlee bin Mustapha
Profesor, Fakulti Teknikal dan Vokasional (FTV)

Prof. Dr. Shaharudin bin Abdul Aziz
Profesor, Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan (FSSK)

Prof. Dr. Mohd Aziz Shah bin Mohamed Arif
Profesor, Fakulti Pembangunan Manusia (FPM)

Prof. Dr. Amir Hassan bin Dawi
Profesor, Fakulti Pembangunan Manusia (FPM)

Prof. Dr. Ong Eng Tek
Profesor, Fakulti Pembangunan Manusia (FPM)

Prof. Dr. Siti Eshah binti Mokshein
Profesor, Fakulti Pembangunan Manusia (FPM)

Prof. Dr. Saedah binti Siraj
Profesor, Fakulti Pembangunan Manusia (FPM)

Prof. Dr. Rahmatullah Khan bin Abdul Wahab Khan
Profesor, Fakulti Pembangunan Manusia (FPM)

Prof. Dr. Illyas bin Md Isa
Profesor, Fakulti Sains dan Matematik (FSM)

Prof. Dr. Syed Abdul Malik bin Syed Mohamad
Profesor, Fakulti Sains dan Matematik (FSM)

Prof. Dr. Ismail bin Zainol
Profesor, Fakulti Sains dan Matematik (FSM)

Prof. Dr. Marzita binti Puteh
Profesor, Fakulti Sains dan Matematik (FSM)

Prof. Dr. Ahmad Zamzuri bin Mohamad Ali
Profesor, Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif (FSKIK)

Prof. Dr. Mohd Fauzi bin Sedon @ M. Dom
Profesor, Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif (FSKIK)

Prof. Dr. Ishak bin Saat
Profesor, Fakulti Sains Kemanusiaan (FSK)

Prof. Dr. Mohd Aderi bin Che Noh
Profesor, Fakulti Sains Kemanusiaan (FSK)

Prof. Dr. Abdul Rasid bin Jamian
Profesor, Fakulti Fakulti Bahasa dan Komunikasi (FBK)

Prof. Dr. Abdul Rahim bin Hamdan
Pengarah, Pusat Latihan Mengajar dan Industri (PULAMI) &
Profesor, Fakulti Pembangunan Manusia (FPM)

Prof. Madya Dr. Syakirah binti Samsudin
Pengarah, Pusat Pembangunan Akademik (PPA)

Prof. Madya Dr. Arasinah binti Kamis
Pengarah, Bahagian Pengurusan Kualiti (BPQ)

Dr. Mazuki bin Mohd Yasim
Pengarah, Pusat Ko-Kurikulum

Prof. Madya Dr. Mazlina binti  Che Mustafa
Pengarah, Pusat Penyelidikan Perkembangan Awal Kanak-kanak Negara (NCDRC)

Prof. Madya Dr. Samsudin bin Suhaili
Pengarah, Institut Peradaban Melayu (IPM)

En. Mohamad Najib bin Haji Mohamed
Bendahari

Pn. Siti Sumaizan Binti Ramli
Ketua Pustakawan

Prof. Zaharul Lailiddin b. Saidon
Pengarah, Pusat Antarabangsa & Mobiliti (IMC)

Pn. Norazizah binti Othman
Ketua Pegawai Maklumat (CIO), Pusat ICT

Mejar (B) Mohd Ramli bin Othman
Penasihat Undang-undang

SETIAUSAHA

En. Helmi Zaifura bin Abdul Rahman
Pendaftar

SEKRETARIAT

Pn. Hajah Suhaila binti Sidek
Timbalan Pendaftar Kanan, Bahagian Hal Ehwal Akademik


Tarikh Kemaskini : 1 Disember 2020
Sumber : Bahagian Hal Ehwal Akademik

Prof. Madya Dr. Ramlee bin Ismail
Dekan, Institut Pengajian Siswazah

Prof. Madya Dr. Mazura @ Mastura binti Muhammad
Dekan Fakulti Bahasa dan Komunikasi

Prof. Madya Dr. Zahuri bin Khairani
Dekan Fakulti Seni Komputeran dan Industri Kreatif

Prof. Madya Dr. Haniza Hanim binti Mohd Zain
Dekan Fakulti Sains dan Metematik

Prof. Madya Dr. Abdul Rahim Bin Razalli
Dekan Fakulti Pembangunan Manusia

Prof. Madya Dr. Abdul Rahim Bin Mohd Shariff
Dekan Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan

Prof. Madya Dr. Mohd. Kipli bin Abdul Rahman
Dekan Fakulti Muzik dan Seni Persembahan

Prof. Madya Dr. Mohd Hairy bin Ibrahim
Dekan Fakulti Sains Kemanusiaan

Prof. Madya Dr. Ridzwan bin Che Rus
Dekan Fakulti Teknikal dan Vokasional

Dr. Mohd Asri bin Mohd Noor
Dekan Fakulti Pengurusan dan Ekonomi


Tarikh Kemaskini : 23 Mac 2021
Sumber : Jabatan Canselori

SENARAI KETUA JABATAN

Pendaftar
En. Helmi Zaifura bin Abdul Rahman

Bendahari
En. Mohamad Najib bin Haji Mohamed

Pengarah, Jabatan Pengurusan Pembangunan dan Harta Benda
Ir. Zulkefly bin Mohd Yusof

Ketua Pustakawan (Menjalankan Tugas)
Cik Noriha binti Muhammad

Penasihat Undang-undang, Bahagian Perundangan
Mejar (B) Mohd Ramli bin Othman

Pengarah, Bahagian Perancangan Korporat
Prof. Madya Dr. Azmi bin Mohamed

Pengarah, Bahagian Komunikasi Korporat
En. Mohd Husyaini bin Hashim

Pengarah, Pusat Antarabangsa & Mobiliti (IMC)
Prof. Zaharul Lailiddin b. Saidon

Pengarah, Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi (RMIC)
Prof. Madya Dr. Tajul Shuhaizam bin Said

Pengarah, Bahagian Pengurusan Kualiti
Prof. Madya Dr. Arasinah binti Kamis

Pengarah Pusat Pembangunan Akademik
Prof. Madya Dr. Syakirah binti Samsudin

Pengarah, Pejabat Karang Mengarang (Penerbit Universiti)
Prof. Madya Dr. Rosmilah binti Misnan

Pengarah, Muzium Pendidikan Nasional
Puan Safna binti Asaruddin

Pengarah, Pusat Penyelidikan Perkembangan Awal Kanak-kanak Negara (NCDRC)
Prof. Madya Dr. Mazlina binti Che Mustafa

Pengarah, Institut Peradaban Melayu (IPM)
Dr. Samsudin bin Suhaili

Pengarah, Pusat Islam
En. Muhammad Tarmizi bin Abd Rahman

Pengarah, Pusat Sukan
En. Mohammad Faeez bin Mohamad Alias

Pengarah, Klinik Kesihatan
Dr. Norziha binti Abd Hamid

Pengarah, Pusat Ko-Kurikulum
Dr. Mazuki bin Mohd Yasim

Pengarah, Pusat Latihan Mengajar dan Industri (PLMI)
Prof. Dr. Abdul Rahim bin Hamdan

Pengarah, Pusat Alumni
Prof. Madya Dr. Izwan bin Shahril

Pengarah, Pusat Kaunseling
Dr. Pau Kee

Pengarah, Pusat Kebudayaan
< Akan di kemaskini >

Pengarah, Pusat Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan (EDGE)
Dr. Sharul Effendy bin Janudin

Pengarah, Pusat Ulul Albab
Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ali

Pengarah, Pusat Transformasi Komuniti Universiti (UCTC)
Prof. Madya Dr. Norkhalid bin Salimin

Pengarah, Pusat Bahasa dan Pengajian Umum
En. Sasigaran a/l Moneyam

Pengarah, Akademi Pendidikan / Sekolah Makmal
Dr. Mohd. Hafiz bin Md Hanif

Pengarah, Bahagian Pengurusan Risiko dan Keselamatan & kesihatan Pekerjaan
Prof. Madya Dr. Marinah binti Awang

Pengarah, Pusat Wakaf, Endowment, Zakat, Sedekah dan Khariat (WEZAS)
Dr. Mohd Abdul Nasir bin Abd Latif

Ketua Pegawai Maklumat, Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Pn. Hajah Norazizah binti Othman

Ketua Timbalan Pendaftar, Bahagian Hal Ehwal Pelajar
Cik Zarina binti Yaacob

Timbalan Pendaftar, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Pn. Mahanum bin Muhammad

Timbalan Pendaftar, Bahagian Pembangunan Sumber Manusia
Pn. Anis Azlira binti Ali

Timbalan Pendaftar Kanan, Bahagian Hal Ehwal Akademik
Pn. Hajah Suhaila binti Sidek

Timbalan Pendaftar, Bahagian Govenen
En. Mohd Haryzal bin Mohd Zan

Ketua, Bahagian Audit Dalam
Pn. Noorulazian bt. Mohd Razalli

Ketua Pegawai Keselamatan, Bahagian Keselamatan
En. Mohd Fairuz bin Mislan

Timbalan Pendaftar, Unit Integriti dan Pematuhan
En. Ilmizan bin Ismail

Timbalan Pendaftar, Jabatan Canselori
En. Muhammad Hasfarizal bin Kamaludin

Pengetua, Kolej Aminuddin Baki
Prof. Madya Dr. Syed Sofian bin Syed Salim

Pengetua, Kolej Ungku Omar
Prof. Madya Dr. Mohd Nizam bin Nasrifan

Pengetua, Kolej Za’ba
Ts. Dr. Nazre bin Abdul Rashid

Pengetua, Kolej Harun Aminurrashid
Dr. Che Anuar bin Che Abdullah

Pengetua, Unit Kediaman Luar Kampus
Prof. Madya Ts. Dr. Che Ghani bin Che Kob

Pengetua, Kolej Awang Had Salleh
En. Frederick Josue @ Mohd Fadhil Abdullah

Penolong Pendaftar, Bahagian Pengangkutan
En. Azlan Al-Hafiz bin Mazlan


Tarikh Kemaskini : 23 Mac 2021
Sumber : Jabatan Canselori

Newsletter