Bakal Pelajar

UPSI NO.1 DALAM PENDIDIKAN

PASCA SISWAZAH (IJAZAH SARJANA & DOKTOR FALSAFAH )

MAKLUMAT LANJUT :

Tel : +605-4505511 / 5482
Emel : admission.ips@upsi.edu.my

IJAZAH SARJANA MUDA

WARGANEGARA MALAYSIA

Pelajar-pelajar adalah dinasihati untuk memeriksa iklan-iklan dalam akhbar-akhbar itu dan Kementerian Pelajaran Tinggi & laman web UPSI untuk kedua-dua pengambilan Oktober dan Mac.

AMBILAN OKTOBER
Permohonan kemasukan ke UPSI adalah melalui sistem aplikasi dalam talian Kementerian Pengajian Tinggi (http://www.mohe.gov.my) bagi ambilan Oktober.

AMBILAN MAC
Permohonan kemasukan ke UPSI adalah melalui sistem aplikasi dalam talian Laman Web UPSI (http://www.upsi.edu.my/online) bagi ambilan Mac. Pelajar-pelajar dikehendaki membeli BITARA ID IJAZAH daripada Bank Simpanan National (BSN).

PROGRAM DIPLOMA

WARGANEGARA MALAYSIA

Pelajar-pelajar adalah dinasihati untuk memeriksa iklan-iklan dalam akhbar-akhbar itu dan Kementerian Pelajaran Tinggi & laman web UPSI untuk kedua-dua pengambilan Ogos dan Januari.

AMBILAN OGOS
Permohonan kemasukan ke UPSI adalah melalui sistem aplikasi dalam talian Kementerian Pengajian Tinggi (http://www.mohe.gov.my) bagi ambilan Ogos.

AMBILAN JANUARI
Permohonan kemasukan ke UPSI adalah melalui sistem aplikasi dalam talian Laman Web UPSI (http://www.upsi.edu.my/online) bagi ambilan Januari. Pelajar-pelajar dikehendaki membeli BITARA ID DIPLOMA daripada Bank Simpanan National (BSN).

 

CALON PELAJAR ANTARABANGSA

MAKLUMAT LANJUT : :

Unit Promosi & Kemasukan
Bahagian Hal Ehwal Akademik
Universiti Pendidikan Sultan Idris

Tel : +6015 – 4879 7908 / 7981 / 7982
Emel : kemasukan.bhea@upsi.edu.my
Laman Sesawang : https://bhea.upsiedumy

UPSI