IJAZAH SARJANA & DOKTOR FALSAFAH

HOW TO APPLY :
1. FOR LOCAL APPLICANT
2. FOR INTERNATIONAL APPLICANT

IMPORTANT INFORMATION :

1. Applicant is allow to update application information before closing date of the advertisement.
2. Applicant must fill in the required information and make sure the information details has been filled completely before click ‘Submit Application’.
3. Applicant will NOT ABLE to update their application data after click ‘Submit Application’ .
4. Offer letter will be issued based on current address which has been stated in Online Application.
5. LOCAL APPLICANT – purchase BITARA ID (RM26) at nearest branch of Bank Simpanan Nasional (BSN) ;
              – BITARA ID is valid throughout the year of purchased.
6. For INTERNATIONAL APPLICANT. Please pay (MYR 100.00) in the form of International Bank Draft (OR)
    Telegraph Transfer
Beneficiary Bank: Bank Islam Malaysia Berhad
Swift Code: BIMBMYKL
Beneficiary: Universiti Pendidikan Sultan Idris
Beneficiary Account Number: 08068010003264

(OR) at IGS Main Counter, UPSI (OR) Bursary Department using credit & debit card

ADDITIONAL INFORMATION
1. SKPA

Admission Unit
Institute of Graduate Studies
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim
Perak Darul Ridzuan.
Email : admission.ips@upsi.edu.my
Tel No. : 05-4505482/5511.

NOTES:
Please specify your IC NO. (Local) and PASSPORT NO. (International) when communicating and dealing with IGS regarding your application.

IJAZAH SARJANA MUDA

CARA MEMOHON

Calon Warganegara Malaysia

Pelajar-pelajar adalah dinasihati untuk memeriksa iklan-iklan dalam akhbar-akhbar itu dan Kementerian Pelajaran Tinggi / laman-laman web UPSI untuk kedua-dua pengambilan Julai dan Disember

AMBILAN SEPTEMBER
Permohonan kemasukan ke UPSI adalah melalui sistem aplikasi dalam talian Kementerian Pengajian Tinggi (ttp://www.mohe.gov.my) bagi ambilan September. Pelajar-pelajar dikehendaki membeli UNIK ID IJAZAH (kata laluan) bagi ambilan September daripada Bank Simpanan National (BSN).

AMBILAN FEBRUARI

Permohonan kemasukan ke UPSI adalah melalui sistem aplikasi dalam talian Laman Web UPSI (http://www.upsi.edu.my/online) bagi ambilan Februari. Pelajar-pelajar dikehendaki membeli BITARA ID IJAZAH (kata laluan) daripada Bank Simpanan National (BSN).SYARAT MINIMUM KEMASUKAN

Universiti ini menawarkan kemasukan kepada lepasan STPM(atau setaraf); STAM(atau setaraf); Matrikulasi Kementerian Pelajaran Malaysia (atau setaraf); Diploma (atau setaraf) melalui pengajian selama 8 semester (4 tahun) bagi mereka yang memenuhi syarat seperti berikut Lulus perperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (atau setaraf) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai;

Dan

Lulus peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (atau setaraf) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya:

• Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am

dan

• Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran

atau

Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

atau

Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)

atau

Memiliki Diploma dalam bidang pengkhususan yang relevan dengan program yang dipohon dari institusi pendidikan yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan Senat universiti dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya C6 pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut :

Matematik/Matematik Tambahan/ Matematik Kertas Julai

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

SYARAT TAMBAHAN KEMASUKAN

SYARAT TAMBAHAN BAGI PERMOHONAN PROGRAM PENDIDIKAN UNTUK PERKHIDMATAN DENGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA (KPM)

1. Terbuka kepada warganegara Malaysia sahaja.
2. Pemohon mestilah berumur tidak melebihi 30 tahun pada tahun memohon.
3. Calon yang memohon hendaklah disahkan sihat tubuh badan oleh Laporan Kesihatan Klinik Kerajaan serta tidak menghidap apa-apa penyakit mental atau fizikal dan berupaya mengikuti kursus-kursus yang dirangka oleh program yang dipilih.

Undang-Undang Dan Peraturan

Mahasiswa di Malaysia adalah mereka yang dilindungi oleh undang-undang negara di bawah AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971. AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 ini memperuntukkan undang-undang merangkumi kod etika tingkahlaku dan berpakaian di kampus, plagiarisme, kewangan, jenayah dan peraturan lalu lintas jalanraya.

Aktiviti penyalahgunaan dadah adalah suatu jenayah utama di Malaysia dan hukuman berat akan dikenakan terhadap mereka yang terbukti melakukan kesalahan.

 


TARIKH PERMOHONAN

Iklan Permohonan : [Muat turun] 
Tarikh Iklan : 1 SEPTEMBER 2018
Tarikh Permohonan : 5 SEPTEMBER 2018
Tarikh Tutup Permohonan  : 5 NOVEMBER 2018
Tarikh-tarikh Penting : [Muat turun]

Tarikh akhir menghantar perakuan permohonan online dan dokumen ke UPSI adalah pada : 5 NOVEMBER 2018.
Calon boleh membuat pembelian no UNIK ID IJAZAH (September) / BITARA ID IJAZAH (Februari) di mana-mana cawangan Bank Simpanan Nasional (BSN).

*Tertakluk kepada sebarang perubahan.

BidangKadar
IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN
Fakulti Bahasa dan Komunikasi
Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia
Fakulti Pengurusan dan Ekonomi
Fakulti Sains Kemanusiaan
RM 11128.80 (untuk 8 semester)
  
Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan
Fakulti Sains dan Matematik
RM 11688.80 (untuk 8 semester)
  
Fakulti Muzik dan Seni Persembahan
Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif
Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional
RM 12328.80 (untuk 8 Semester)
  
IJAZAH SARJANA MUDA
Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan
Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif
Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia
Fakulti Pengurusan dan Ekonomi
RM 13936.80 (untuk 8 semester)
  
Fakulti Muzik dan Seni PersembahanRM 10650.10 (untuk 8 semester)

DIPLOMA

CARA MEMOHON

Calon Warganegara Malaysia

Pelajar-pelajar adalah dinasihati untuk memeriksa iklan-iklan dalam akhbar-akhbar itu dan Kementerian Pelajaran Tinggi / laman-laman web UPSI untuk kedua-dua pengambilan Jun dan November

AMBILAN JUN
Permohonan kemasukan ke UPSI adalah melalui sistem aplikasi dalam talian Kementerian Pengajian Tinggi (ttp://www.mohe.gov.my) bagi ambilan Jun. Pelajar-pelajar dikehendaki membeli UNIK ID DIPLOMA (kata laluan) bagi ambilan JUN daripada Bank Simpanan National (BSN).

AMBILAN NOVEMBER

Permohonan kemasukan ke UPSI adalah melalui sistem aplikasi dalam talian Laman Web UPSI (http://www.upsi.edu.my/online) bagi ambilan November. Pelajar-pelajar dikehendaki membeli BITARA ID Diploma (kata laluan) daripada Bank Simpanan National (BSN).SYARAT AM KEMASUKAN KE PROGRAM DIPLOMA LEPASAN SPM

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM/Setaraf) dengan mendapat sekurang-kurangnya Lima (5) kepujian 6C/Gred C termasuk mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia.

DAN

Sekurang-kurangnya Lulus/Gred E mata pelajaran Sejarah.

 
TARIKH PERMOHONAN

Iklan Permohonan : [Muat turun] 
Tarikh Iklan : 1 SEPTEMBER 2018
Tarikh Permohonan : 5 SEPTEMBER 2018
Tarikh tutup permohonan adalah pada : 5 OKTOBER 2018
Tarikh-tarikh Penting : [Muat turun]

Tarikh akhir menghantar perakuan permohonan online dan dokumen ke UPSI adalah pada : 5 OKTOBER 2018.
Calon yang telah memohon sebelum ini boleh mengemaskini (menukar) pilihan program melalui aplikasi online yang sama dengan menggunakan no UNIK ID DIPLOMA (JUN) / BITARA ID DIPLOMA (NOVEMBER) yang terdahulu.

*Tertakluk kepada sebarang perubahan.

Newsletter