Bakal Pelajar

UPSI NO.1 DALAM PENDIDIKAN

PASCA SISWAZAH (IJAZAH SARJANA & DOKTOR FALSAFAH )

MAKLUMAT LANJUT :

Tel : +605-4505511 / 5482
Emel : admission.ips@upsi.edu.my

IJAZAH SARJANA MUDA

WARGANEGARA MALAYSIA

Pelajar-pelajar adalah dinasihati untuk memeriksa iklan-iklan dalam akhbar-akhbar itu dan Kementerian Pelajaran Tinggi & laman web UPSI untuk kedua-dua pengambilan September dan Februari.

AMBILAN SEPTEMBER
Permohonan kemasukan ke UPSI adalah melalui sistem aplikasi dalam talian Kementerian Pengajian Tinggi (http://www.mohe.gov.my) bagi ambilan September. Pelajar-pelajar dikehendaki membeli UNIK ID IJAZAH bagi ambilan September daripada Bank Simpanan National (BSN).

AMBILAN FEBRUARI
Permohonan kemasukan ke UPSI adalah melalui sistem aplikasi dalam talian Laman Web UPSI (http://www.upsi.edu.my/online) bagi ambilan Februari. Pelajar-pelajar dikehendaki membeli BITARA ID IJAZAH daripada Bank Simpanan National (BSN).

PROGRAM DIPLOMA

WARGANEGARA MALAYSIA

Pelajar-pelajar adalah dinasihati untuk memeriksa iklan-iklan dalam akhbar-akhbar itu dan Kementerian Pelajaran Tinggi / laman-laman web UPSI untuk kedua-dua pengambilan Jun dan November

AMBILAN JUN
Permohonan kemasukan ke UPSI adalah melalui sistem aplikasi dalam talian Kementerian Pengajian Tinggi (http://www.mohe.gov.my)

Pelajar-pelajar dikehendaki membeli UNIK ID DIPLOMA bagi ambilan JUN daripada Bank Simpanan National (BSN).

AMBILAN NOVEMBER
Permohonan kemasukan ke UPSI adalah melalui sistem aplikasi dalam talian Laman Web UPSI (http://www.upsi.edu.my/online) bagi ambilan November. Pelajar-pelajar dikehendaki membeli BITARA ID Diploma daripada Bank Simpanan National (BSN).

CALON PELAJAR ANTARABANGSA

MAKLUMAT LANJUT : :

Unit Promosi & Kemasukan
Bahagian Hal Ehwal Akademik
Universiti Pendidikan Sultan Idris

Tel : +6015 – 4879 7908 / 7981 / 7982
Emel : kemasukan.bhea@upsi.edu.my
Laman Sesawang : https://bhea.upsiedumy