Pengajian Pasca Siswazah

Maklumat Lanjut :

Institut Pengajian Siswazah
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim,
Perak Darul Ridzuan

Tel : +605 – 450 5482 / 5490 / 5485 / 5480 / 5494 / 5491 / 5473
Emel : ips@upsi.edu.my & admission.ips@upsi.edu.my

Program Diploma & Ijazah Sarjana Muda

Maklumat Lanjut :

Bahagian Hal Ehwal Akademik
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim,
Perak Darul Ridzuan

Tel : +6015 – 4879 7981 / 7982 / 7985
Emel : akademik@upsi.edu.my & kemasukan.bhea@upsi.edu.my